Saturday, April 15, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates APRIL 16, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates APRIL 16, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
SEMANA SANTA
CRUCIFIXION AND RESURRECTION
"Magpasalamat sa Habag at Pag-ibig ng Diyos
at Kristo Hesus sa Pagsakripisyo ng kanyang bugtong na Anak
para sa ating ikapapagpatawad"

"Ako ang mabuting pastol,  Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa"  John 10:11


"Narito and isang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat:  si Cristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan."1Timothy 1:15
"Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan."  Romans 1:18

"Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesus-Cristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos."  Romans 5:1  

"Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Cristo."  Philippians 1:27


"Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay, bilang mahalimuyak na hain sa Diyos."  Ephesians 5:2


"At nawa'y makilala ninyo ang di-matingkalang pag-ibig na ito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos."Ephesians 3:19


"Pinalaya tayo ni Cristo upang manatiling malaya.  Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin pang muli."  Galatians 5:1

   
"ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos - pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon."  Romans 8:39CBCP AND VATICAN UPDATES
"Preacher of Papal Household: Christ's Cross is world's hope"

"Cardinal Tagle berates ‘culture of death’"
OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Personal conversion: ‘We must confront evil’ — CBCP exec
Fr. Cantalamessa: Passion teaches Cross our only hope


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES APRIL 16, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE UP TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Cardinal Tagle berates ‘culture of death’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Preacher of Papal Household: Christ's Cross is world's hope". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Cardinal Tagle berates ‘culture of death’".  ANG
GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISINAGAWA NILANG WALK FOR LIFE NITONG BIYERNES SANTO AT MARIING PANGARAL AT KAMPANYA NG CBCP MULA KAY CARDINAL TAGLE ANG PAGSALUNGAT AT LABAN SA KULTURA NG PATAYAN KUNG SAAN SA PANAHON NGAYON AY TANGGAP NA SA ATING LIPUNAN ANG KABI KABILANG PATAYAN O NAGIGING ORDINARYO NA ITO SA ATING PANAHON.   


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA CBCP O CLERGY AT MGA LAY PEOPLE AT LAHAT NG NANANAMPALATAYA.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG GABAY NA ITO NG SIMBAHANG KATOLIKO SA BANSANG PILIPINAS AT MAGING SA BUONG MUNDO MULA SA KALOOBAN AT SALITA NG ATING DIYOS NA MAY LIKHA HANGGANG KAY KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY IBINABAHAGI ANG MGA GABAY NG ATING NG CBCP DITO SA INTERNET MULA DITO SA ATING PROMOSYON AT NAWAY MAKATULONG ITO NA IPALAGANAP ANG LAYUNIN NG DIYOS MULA SIMBAHANG KATOLIKO. 
ANG SAMBAYANANG PILIPINO AY GINAGABAYAN NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO SA ARAL NG DIYOS HINGGIL SA USAPING NG CULTURE OF DEATH NA LAGANAP SA ATING BANSA SA NGAYON MAGING SA IBAT IBANG PARTE NG MUNDO AT NAIS NG ATING SIMBAHAN NA MAGKAISANG LABANAN AT SALUNGATIN ITONG KULTURANG ITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA ITO AT SUPORTA AT ATING HINIHIKAYAT ANG SAMBAYANANG PILIPINO NA MAKIISA DIN LABAN SA GANITONG KLASE NG KULTURA AT ATING I-DENOUNCE ITO AT PAMAYANIHIN ANG KALIWANAGAN AT BUHAY NG GABAY NG MABUTING BALITA.  MANALIG SA DIYOS AT BATAS NA NAGBIBIGAY BUHAY AT PAG-IBAYUHIN ANG PAG-IBIG SA KAPWA AT MAGKAISA SA MABUTI AT BUHAY.


ANG ATING PAMAHALAAN AT SIMBAHANG KATOLIKO AY MAGKAISA NG KANYANG PAGLILINGKOD SA ATING DIYOS UPANG MAGABAYAN ANG SANGKATAUHAN MULA SA BANSANG ITO SA PAMUMUHAY NA NAAYON SA KALOOBAN NG DIYOS.  SA USAPIN NG KULTURA NG PATAYAN O CULTURE OF DEATH AY MAGKAISA SA PAGSASALBA NG MGA TAO SA APGKAKASALA O MAPANATILI ANG MABUTING PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG HINDI LAMANG SA PWERSA NG PAMAHALAAN UPANG MASUPIL ANG KASAMAAN O KRIMEN.  MAY MGA KANYANG TUNGKULIN ANG SIMBAHAN AT PAMAHALAAN GAYUNMAN SILA AY IISA PA RIN ANG LAYUNIN NA MAGABAYAN SA MABUTI AT KALIGTASAN ANG MGA TAO.  MAGKAISA SA PROGRAMA SA BAWAT TUNGKULIN NITO AT MAIWASAN ANG MGA GANITONG KABI KABILANG PATAYAN SA BANSA AT MAMUHAY ANG TAO NG MAPAYAPA.  GUMABAY ANG PAMAHALAAN NG PANTAY NA HUSTISYA MULA SA ATAS NITONG TUNGKULIN AT PILITIN NA MALIGTAS ANG BUHAY AT NG SIMBAHAN NAMAN AY PATULOY NA AKAYIN ANG TAO SA MABUTING PAMUMUHAY SA MAPAYAPA NITONG HAKBANG NG SIMBAHAN.

ANG BAWAT ISA AY KAAKIBAT DITO SA USAPING ITO PARA MAPAIRAL ANG MABUTI AT HINDI ANG KULTURA NG PATAYAN O BANSANG NAGLIPANA ANG PATAYAN.  KUNG ANG TAO AY MALILIWANAGAN AT MAGKAKAISA SA ARAL NG DIYOS MULA PAG-IBIG AT KAPAYAPAAN AT PAGTUTULUNGAN AT PAGPAPAHALAGA NG BUHAY AY HINDI LALAWAK ANG GANITONG USAPIN.  PILITIN NG ATING PAMAHALAAN AT SUPPORTER NITO AT SUMUPORTA LAHAT NA MASUPIL ANG KASAMAAN AT KRIMEN AT MAPANATILI ANG MABUTI SA PAMAMAGITAN NG EQUAL JUSTICE AT IBAT IBANG HAKBANG NA NASUNOD SA ARAL NG DIYOS AT STRICT IN LEGAL ABIDANCE UPANG MULA SA PAMAHALAAN WALANG ABUSO AT MAGING SA MAMAMAYAN NA KUNG KAYAT NAGLIPANA ANG PATAYAN.  

ANG KRIMINAL AT EVILDOERS IN KILLINGS AY HINDI LANG MGA MASASAMANG TAO KUNDI HALOS MARAMI SA PAMAHALAAN ANG SIYANG SALARIN DITO KUNG KAYA'T ANG PAMAHALAAN ANG ISANG SENTRO DIN NG PAGLILINIS AT PAGKIKINIS PARA UMIRAL ANG MABUTING BANSA AT PAMAHALAAN GAYUNMAN FROM GOVERNMENT O PRIVATE PEOPLE NA ABUSO AT MASAMA O KRIMINAL AY DAPAT MASAWATA ITO NG STRICTLY LEGAL NAMAN AT MAKADIYOS AT MAAYOS NA PROGRAMA PARA UMIRAL ANG PAGSUPIL NA HINDI NAMAN PURO PAGPATAY DIN ANG MANGYAYARI KAHIT NA ITONG MGA KRIMINAL AY HEINOUS PA ANG KRIMEN NA DAPAT IN RATIONALITY OF MAN AY THEY SHOULD BE KILLED ALSO AT MULI ATING IPAILALIM SA DIYOS ANG ATING PANGANGATWIRAN SA GANITONG BAGAY MAGING SA OTORITI PA NG PAMAHALAAN AT ANG KAPARUSAHAN NA IBIGAY SA MGA GANITONG MAY PAGKAKASALA AY ILAGAY SA DETENTION CELL EVEN LIFETIME AT BIGYAN NG PAGKAKATAON NA MAKAPANALIG PA SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT  "Preacher of Papal Household: Christ's Cross is world's hope".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KRUSIPIKSIYON BILANG ATING PAG-ASA.  ANG VATICAN AY GUMABAGAY SA MUNDO NG PAG-ASA MULA SA PAGKAKAPAKO NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KRUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO JESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN AT GABAY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO MULA VATICAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS MULI AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA SIMBAHANG KATOLIKO MULA SANTO PAPA FRANCIS NA IBAHAGI SA MUNDO MULA DITO SA INTERNET ANG KANYANG MGA PANGANGARAL MULA SA MABUTING BALITA NG DIYOS.  ANG PAGKAKAPAKO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY DAPAT PANALIGAN NG SANGKATAUHAN UPANG MAKAISA SA KALIGTASAN NA ITINAKDA NG ATING PANGINOONG DIYOS NA MAY LIKHA.  ITO ANG ATING PAG-ASA PARA KALIGTASAN ANG PANALIGAN ITO AT MULING PAGKABUHAY UPANG MAPATAWAD TAYO SA PAGKAKASALA.  UPANG MAPATAWAD TAYO SA PAGKAKASALA AY ATING DAPAT PANALIGAN ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA SIYANG IBINIGAY NA PAG-ASA SA KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Ako ang mabuting pastol, Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa" John 10:11.  "Narito and isang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat: si Cristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan."1Timothy 1:15.  "Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan." Romans 1:18.  "Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesus-Cristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." Romans 5:1.  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Cristo." Philippians 1:27.  "Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay, bilang mahalimuyak na hain sa Diyos." Ephesians 5:2.  "At nawa'y makilala ninyo ang di-matingkalang pag-ibig na ito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos."Ephesians 3:19.  "Pinalaya tayo ni Cristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin pang muli." Galatians 5:1.  "ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos - pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon." Romans 8:39 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

 
ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA SEMANA SANTA O ANG KRUSIPIKSIYON AT MULING PAGKABUHAY NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG LAHAT AY MAGPASALAMAT SA KALIGTASANG ITO AT PAGPAPATAWAD AT HABAG AT PAG-IBIG NG DIYOS.  KINAHABAGAN NG DIYOS ANG LAHAT SA PAGKAKASALA NITO AT KANYANG ISINAKRIPISYO ANG KANYANG ANAK NA SIYA LAMANG TANGING KATUBUSAN SA PAGKAKASALA NG LAHAT NA LABAGIN ANG KANYANG MGA UTOS AT PAGKAKASALA NG SANGKATAUHAN AT KASAMAAN NITO.  SINASABI NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG MABUTING BALITA SA PROMOSYON ITO NA ATING PANALIGAN ANG MABUTING BALITA AT KALIGTASAN AT KAPATAWARAN NA KANYANG IBINIGAY SA ATIN SA PAMAMAGITAN NG PAGTUBOS NI KRISTO JESUS SA ATING PAGKAKASALA.  MAMUHAY TAYO NG NAAYON SA MABUTING BALITA AT PAGSIKAPAN NATIN ITO AT MANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS BILANG BUGTONG NA ANAK AT KAPATAWARAN SA ATING PAGKAKASALA.  PATULOY NA PANALIGAN ITO NG MGA LAHAT NG KRISTIYANO AT SIMBAHANG KATOLIKO AT MANATILI HANGGANG WAKAS.


ANG PAG-IBIG NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA ATIN AY HINDI MATINGAKALAN AT WALANG MAKAKAPAGHIWALAY SA ATIN SA PAGIBIG ITO.  TAYO AY MAGKAISA SA PAG-IBIG AT PAGBIBIGAY NG ATING BUHAY PARA SA ISAT ISA MULA PAGTUTULUNGAN AT PAGMAMAHALAN, KAPAYAPAAN AT PAGPAPATAWAD AT HABAG AT PAGBABAHAGI NG KALOOBAN AT SALITA NG DIYOSKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE GUIDANCE OF MOTHER MARY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


JESUS CRUCIFIXION AND RESURRECTION LUKE 23:26-19 / LUKE 24:1-12, 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGKAKAPAKO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT KANYANG KAMATAYAN DITO AT MULING PAGKABUHAY.  ANG KRUSIPIKSIYON ANG SIMBOLO AT KATUBUSAN SA ATING PAGKAKASALA AT HAIN SA ATING PANGINOONG DIYOS NA IKAKAPAGPATAWAD SA ATING KASALANAN SA KANYA SA PAGLABAG NG MGA TAO SA KANYANG KAUTUSAN AT SI KRISTO HESUS AY KANYANG MULING BINUHAY AT ITO NAMAN ANG SIMBOLO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MULING PAGKABUHAY NG LAHAT SA TAKDANG PANAHON SA PAGABOT NG ISANG TAO SA ITINAKDA SA KANYA.   HINDI LAMANG PAGPAPATAWAD ANG MABUTING BALITA NG ISINAKRIPISYO NG DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS KUNDI SA TESTAMENTONG ITO AY BINAGO NIYA ANG MGA ARAL MULA SA SIMULA NA DAPAT NATING ISABUHAY SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS.  PAGSASABUHAY ITO NG ESPIRITWAL NA GABAY NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA KANYANG INIARAL SA ATIN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
---------------------
-----------------

0 comments:

Post a Comment