Saturday, June 3, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JUNE 04, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JUNE 04, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS


BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"FREEDOM OF CHOICE"
"KAPAG NAIPANGARAL NA ANG MABUTING
BALITA SA BAWAT SULOK NG MUNDO AY SAKA
LAMANG DARATING ANG WAKAS"

"At ipangangaral sa buong sanlibutan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa.  Saka darating ang wakas"
Matthew 24:14"Tandaan mo ito: ang mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan."  Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sla sa mabuti."  2Thimothy 3:1-3 


"Ang kasamaa'y lalaganap anupa't manlalamig ang pag-ibig ng marami." Matthew 24:12


"Walang maglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon.  Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa hahamakin ang ikalawa.  Hindi kayo magkakapaglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan." Matthew 6:24


"Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan," wika niya,"sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Matthew 3:2


"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo.  2Thessalonians 2:14


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at Mass: ‘Shepherd the people of God with humility’"
"Antipolo diocese celebrates Nuestra Senora de Aranzazu coronation"

 
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES JUNE 04, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Antipolo diocese celebrates Nuestra Senora de Aranzazu coronation". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at Mass: ‘Shepherd the people of God with humility’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Antipolo diocese celebrates Nuestra Senora de Aranzazu coronation". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA DEBOSYON SA ATING BANAL NA SANTA MARIA AT INTERCESSION DITO AT IPINAGDIWANG ANG NG PAROKYA NG SAN MATEO ITONG PAGCANONIZED SA IMAHE NI MOTHER MARY NA SI  "Nuestra Señora de Aranzazu ".  NAGPAKITA SI MOTHER MARY SA ISANG ESPANYOL SA SPAIN AT ITO ANG NAGING KATAWAGAN DITO AT DINALA ITO DITO SA PILIPINAS NA GINAWA NAMANG PATRON NG SAN MATEO NA ITO AY NAKAKAPAGPAGALING AT GAYUNDIN SA PAGHIHIMALA SA LABAN SA BAHA.  DAHIL SA MILAGRO AT PANANALIG NG MGA TAGA SAN MATEO SA ATING BANAL NA SANTA MARIA AT SA GINAWANG KANYANG IMAHE AY ITO AY IKI NANONIZED NG VATICAN. ANG GABAY NI CARDINAL QUEVEDO AY MAGING ATING KING AND QUEEN OF HEARTS ANG ATING BANAL NA SANTA MARIA AT PANGINOONG KRITO HESUS.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO AT GABAY NG KALIWANAGAN NG ATING BANAL NA SANTA MARIA AY ATING IPINAPANALIG AT PANALANGIN NA GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG ATING CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT GABAYAN SA MAKABAGONG PANAHON SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY IBINABAHAGI SA BUONG MUNDO MULA PILIPINAS SA PAMAMAGITAN NG ATING PROMOSYON AT PAGLILINGKOD SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY ANG GABAY NA ITO NG SIMBAHANG KATOLIKO.


ANG PAALALA PATULOY NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MULI ANG PAGSAMBA SA ANUMANG IMAGE AY HINDI GUSTO NG ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS GAYUNMAN ITONG MGA GANITONG BAGAY NA PINAPAYAGAN NG SIMBAHANG KATOLIKO AY HINDI NANGANGAHULUGAN NG PAGSAMBA SA ISANG IMAHEN AT GAWIN ITONG DIYOS.  SI MOTHER MARY AY INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG PANANALIG SA KANYA BILANG INA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ISANG INTERCESSION WITH GOD AT ITO RIN AY GABAY SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS.  MULI ANG GUMAGAWA NG MILAGRO AY ANG DIYOS AT KRISTO HESUS NA NASA LANGIT AT PANANALIG DIN NG BANAL NA SANTA MARIA AT KALOOB SA KANYA SA ATING INTERCESSION AT FAITH SA KANYA AT HINDI ANG MGA IMAHEN AT ANUMANG LARAWAN UPANG ALALAHANIN AT KILALANIN ANG BANAL NA SANTA MARIA MAGING SA IBAT IBA NIYANG PAGPAPAKITA O APARISYON.   GUMAGALING ANG MGA TAO SA TUWING MANANALIG KAY MOTHER MARY AT ANG DIYOS ANG GUMAGAWA NITO AT HINDI ANG IMAHEN.

IT IS OUR FAITH IN OUR HEART TO GOD AND JESUS CHRIST WITH MOTHER MARY.  HINDI ITO KATULAD NG IPINAGAWA NI GOD KAY MOISES NUONG MGA PANAHON NIYA NA GUMAWA NG ISANG AHAS NA REBULTO AT ANG TUMINGIN DITO AY GAGALING AGAD SA ANUMANG TUKA NG AHAS AT HINDI MAMAMATAY SA KAMANDAG NITO.  ITONG MGA IMAHEN NI MOTHER MARY NA KINUHA SA MGA PAGPAPAKITA NIYA SA IBAT IBANG TAO NA PINANIWAALAN NAMAN ANG SIYANG GUMAGAWA NG HIMALA AT HINDI ITONG IMAHEN, ITO AY SIMBOLIKO LAMANG NG ATING BANAL NA SANTA MARIA AT PAGPAPAKITA SA ISANG ESPANYOL SA NASABING PAGCROWN DITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at Mass: ‘Shepherd the people of God with humility’".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT PAMAMALAKAYA NG TAO NG MAY KABABAANG LOOB KAHIT NA NAGING MAKASALANAN PA AT NAGKAMALI SIYA.  PINILI NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS ANG ILANG MGA APOSTOL NA MAKASALANAN KAGAYA NI ST. PETER AT ST. PAUL SA PAGMAMALAKAYA NG TAO.  KABABAANG LOOB ANG ARAL NG SANTO PAPA SA PAMAMALAKAYA NG TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING BANAL NA SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO.   ATING IBINABAHAGI SA MUNDO ANG ATING NAPILING GABAY NG SANTO PAPA SA LAHAT AT NAWAY MAKARATING ITO SA BAWAT TAHANAN MULA DITO SA INTERNET PROMOTIONS NAMIN.     


 
ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MAIGTING NA SINUSUPORTAHAN ANG GABAY AT PANGANGARAL NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT NAWAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY MAGLIWANAG DITO.  ANG KABABAANG LOOB NA ITO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS ANG NAGBIGKIS SA LAHAT AT BINIGYAN NIYA NG PAGKAKATAON ANG MGA APOSTOL NA ISUGO KAHIT NA SILA AY NAGING MAKASALANAN.  ANG LAHAT AY MAY PAGKAKATAON AT MAGING MANGANGARAL DIN NA PINILI NG DIYOS AY MAY PAGKAKASALA DIN NA MABIBIGAT ANG MAHALAGA AY MAGBAGO AT MAGING MABABANG LOOB HINDI LAMANG MANGNGARAL MAGING LAHAT NG TAO NA INAABOT NG ARAL NG DIYOS O TINATAWAG NG MABUTING BALITA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "At ipangangaral sa buong sanlibutan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas" Matthew 24:14.  "Tandaan mo ito: ang mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan." Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sla sa mabuti." 2Thimothy 3:1-3.  "Ang kasamaa'y lalaganap anupa't manlalamig ang pag-ibig ng marami." Matthew 24:12.  "Walang maglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo magkakapaglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan." Matthew 6:24.  "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan," wika niya,"sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Matthew 3:2.  "Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 2Thessalonians 2:14THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA ATING FREEDOM OF CHOICE NA IBINIGAY NG DIYOS AT ANG PALATANDAAN BAGO MANGYARI ANG KATAPUSAN NG MUNDO NA KAILANGAN MUNA NA LUMAGANAP ANG MABUTING BALITA NG PAGHAHARI NG DIYOS BAGO MANGYARI ANG WAKAS.  ANG DIYOS AY BINIGYAN TAYO NG PAGKAKATAON NA MAMILI NG ATING TATAHAKIN KUNG ANG ESPIRITU NG KATOTOHANAN O ESPIRITU NG KAMALIAN AT ANG PIPILI NG KASAMAAN AY MAY KAPARUSAHAN.  ANG MABUTING BALITA NG KANYANG PAGHAHARI SA PAGSUGO SA PANGINOONG KRISTO HESUS AY IPINALALAGANAP ANG MABUTING BALITA HANGGANG PANAHON NGAYON AT KASAMA NATIN ANG PANGINOONG KRISTO HESUS HANGGANG WAKAS NG PANAHON AT PAGLILIGTAS SA ATIN.  SA PAMIMILI NA LAMANG NG DIYOS O KAYAMANAN ALIN ANG ATING PIPILIIN AT MAY FREEDOM OF CHOICE TAYO KUNG ALIN ANG ATING TATAHAKIN.  NGAYON HINDI PWEDE NA SABAY PARA MAKAPAGSILBI SA BAWAT ISA O MAGSILBI SA DIYOS O KAY SATANAS O DEMONYO.  NGAYON HINDI NANGANGAHULUGAN NA HINDI KA NA MAMUMUHAY KUNG SAAN ALAM NG DIYOS ANG KAILANGAN NG BAWAT ISA AT TAYO AY KANYANG PINAPANALIG PARA DITO PARA IBIGAY ITO SA ATIN MULA PAGKAIN AT PANANAMIT ETC., ETC.
 
 
SA HULING PANAHON ANG SABI NG MABUTING BALITA DITO AY MAGIGING MAKASALAPI ANG TAO O MAGIGING GAHAMAN SA PERA AT SASAMA AT MAMUMUHI SA MABUTI AT MAWAWALAN NG PAG-IBIG AT IBAT IBANG MGA KASAMAAN NA MAMUMUTAWI SA BAWAT ISA.  NAWAY HINDI KAYO MAKAISA SA MGA TAONG ITO NA PINILI ANG KASAMAAN AT HINDI ANG KABUTIHAN.  NAWAY DINGGIN NINYO ANG TAWAG NG MABUTING BALITA AT PILIIN ANG MABUTI AT HINDI ANG MAMUHAY SA KASAMAAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.

ANG SUWAIL 2Tesalonica 2:1-11,12 ,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGPILI NG MABUTI AT MASAMA NA PABABAYAAN NG DIYOS NA MALINLANG NG ESPIRITU NG KAMALIAN ANG SINUMANG HINDI TATANGGAP SA ESPIRITU NG KATOTOHANAN PARA MAPARUSAHAN SA TAKDANG PANAHON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------
-------------------

0 comments:

Post a Comment