Saturday, February 4, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates FEBRUARY 05, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates FEBRUARY 05, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Mabuting Lingkod ni Kristo Hesus"

"Huwag mong pag-aksayahan ang alamat na walang kabuluhan; sa halip magsanay ka sa kabanalan." 1Timothy 4:7

"Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman.  kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos,"  Titus 2:11-12

At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro.  Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang iglesya. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Cristo." Ephesians 4:11-13

"Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa." John 3:20

"Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin na ito; baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa." Sapagkat darating iyon nang di inaasahan, sa laaht ng tao sa buong daigdig.  Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, at manalanging lagi na magkaroon ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao." Luke 21:34-35

"Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.  Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin! At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi."  Luke 1:46-47   


 

CBCP AND VATICAN UPDATES
 "Pope celebrates Mass for feast of the Presentation of the Lord"
"Jaro faithful reminded: ‘We are Christianized through Mary’"OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Death penalty only perpetuates violence, warns Cardinal Tagle

Pope Francis asks for prayers for those in Religious Life
 KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST 
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES FEBUARY 05, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE UP TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Jaro faithful reminded: ‘We are Christianized through Mary’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope celebrates Mass for feast of the Presentation of the Lord". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,"Mabuting Lingkod ni Kristo Hesus" "Huwag mong pag-aksayahan ang alamat na walang kabuluhan; sa halip magsanay ka sa kabanalan." 1Timothy 4:7.  "Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos," Titus 2:11-12.  At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang iglesya. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Cristo." Ephesians 4:11-13.  "Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa." John 3:20.  "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin na ito; baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa." Sapagkat darating iyon nang di inaasahan, sa laaht ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, at manalanging lagi na magkaroon ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao." Luke 21:34-35.  "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin! At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi." Luke 1:46-47

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Jaro faithful reminded: ‘We are Christianized through Mary’".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA USAPIN NG FEAST OF PRESENTATION OF THE LORD KUNG SAAN INIIMBITAHAN NG KAPARIAN ANG LAHAT NG APRESASYON KAY MOTHER MARY KUNG SAAN TAYO AY NAGING KRISTIYANO NG DAHIL SA PAGPILI KAY MOTHER MARY NG ATING DIYOS.  MALAKING PARTE NA NAGING DAAN SIYA SA PAGSILANG NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT TAYO AY MAGING KRISTIYANO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY ATING IPINAPANALIG ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY NA GUMABAY SA CBCP O MGA KAPARIAN SA INYONG PAG-AKAY SA SIMBAHANG KATOLIKO O MGA TAO AT  NANALIG SA SALITA NG DIYOS O PANANALIG SA DIYOS.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO SA KANILANG MGA ARAL NA ITO AT IBINABAHAGI ITO SA ATING PROMOSYON SA INTERNET SA LAHAT NG PILIPINO AT BUONG MUNDO UPANG MAKATULONG MAAKAY ANG TAO SA PANANALIG SA DIYOS AT NAWAY ANG GABAY NI MOTHER MARY AY MAGLIWANAG SA MGA TAO SA ATING PROMOSYON.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT .  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA "Pope celebrates Mass for feast of the Presentation of the Lord".  ANG GABAY NG SANTO PAPA SA ARTIKULONG ITO AY HINGGIL SA PRESENTATION OF CHRIST AT ANG KANYANG BINIGYAN NG ARAL DITO AY PAGALALA SA BANAL NA PAMUMUHAY MULA SA KAHIRAPAN AT IBAT IBANG BAGAY.  ANG FEAST NA ITO AY TINATAWAG NA CANDLEMASS KAGAYA NG PAGSELEBRA NG JARO PARISH COMMUNITY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NG  BANAL NA SANTA MARIA AT ESPRITU SANTO AT NAWAY ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA ATING SANTO PAPA AT MAGBIGAY TIBAY AT KAPIT NG PANANALIG SA SIMBAHANG KATOLIKO AT MUNDO UPANG MANALIG AT MAAKAY SA SALITA NG DIYOS AT KRISTO HESUS.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG GABAY NA ITO NG SANTO PAPA FRANCIS AT IBINABAHAGI SA BUONG MUNDO SA INTERNET O ATING PROMOSYON DITO SA INTERNET AT NAWAY MAGABAYAN ANG LAHAT AT MANALIG SA DIYOS AT MANATILI SA KANYA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Mabuting Lingkod ni Kristo Hesus" "Huwag mong pag-aksayahan ang alamat na walang kabuluhan; sa halip magsanay ka sa kabanalan." 1Timothy 4:7.  "Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. kaya't makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos," Titus 2:11-12.  At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang iglesya. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Cristo." Ephesians 4:11-13.  "Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa." John 3:20.  "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin na ito; baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa." Sapagkat darating iyon nang di inaasahan, sa laaht ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, at manalanging lagi na magkaroon ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao." Luke 21:34-35.  "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin! At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi." Luke 1:46-47.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S. 
 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA MABUTING LINGKOD NI KRISTO HESUS.  ANG MENSAHE NG DIYOS AY SINASABI NA MAMUHAY TAYO NG NAAYON SA KALOOBAN NG DIYOS.  HUWAG NATING SAYANGIN ANG KAGANDAHANG LOOB NG DIYOS UPANG TAYO AY HANGUIN SA LIKONG PAMUMUHAY AT BIGYAN NG KALIGTASAN.  TAYO AY PINAGIISA NG DIYOS SA PANANALIG SA KANYANG ANAK NA SI PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG TAYO AY MAGING GANAP KAGAYA NI KRISTO.  MAKIISA TAYO SA PANANALIG KAY KRISTO AT MALIWANAGAN AT KUNG AYAW NATIN SA KALIWANAGAN AY HINDI MABUTI ANG ATING GAWA NA MAHAHAYAG  SA LAHAT.  MANALANGING MABUTI AT LAGI AT HUWAG MAGING MABISYO AT MATAKAW AT MAGING MASAMA AT SA DARATING ANG ARAW NG PAGHUHHUKOM NG HINDI INAASAHAN.  SI MOTHER AY PINASALAMATAN NG LUBOS ANG PAGKAHIRAN SA KANYA NG DIYOS AT MAGING MAPALAD SIYA SA LAHAT.  


SA ATING PANAHON NGAYON ANUMANG KINAHAHARAP NG ATING BANSA DITO SA PILIPINAS AT BUONG MUNDO AT INDIBIDWAL NA HINAHARAP AY MAGING MATATAG SA PANANALIG SA DIYOS AT MAMUHAY SA MABUTIGN KALOOBAN NG DIYOS AT MAGKAISA SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS AT SA KINABUKASAN AY SAMA SAMA SA KALIGTASAN MULA SA ARAW ARAW NA BUHAY.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE GUIDANCE OF MOTHER MARY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


LUKE 1:67-80 2:21-38 ANG HULA NI ZACARIAS ,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA HULA NI ZACARIAS KAY KRISTO HESUS.  ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NG DALHIN SIYA SA TEMPLO AT NAGHAIN NG ALAY SA DIYOS ANG MAGASAWANG BANAL NA SANTA MARIA AT JOSE.  TINUPAD NILA ANG KASULATAN NA ANG LAHAT NG PANGANAY AY PARA SA DIYOS.  SI HESUS ANG LIWANAG NA TATANGLAW SA SA LAHAT BILANG PATUNAY NI SIMEON AT SA PAHAYANG NG MABUTING BALITA ANG LAHAT AT ANG HENTIL MULA HUDYO AY BINIGYA NG KALIWANAGAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS .  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  
PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------
--------------------------------

0 comments:

Post a Comment