Saturday, October 28, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates OCTOBER 29, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates OCTOBER 29, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG PAGKABUHAY NA MAGMULI"

"Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman"  John 8:12

"Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.  Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman.  Paniniwalaan mo ba ito?" John 11:25-26

"Sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos." Romans 8:21

"Pakinggan ninyo ang hiwagang ito:  hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta.  Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Tayong lahat ay babaguhin. Sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namatay ng di namamatay." 1Corinthians 15:51-54

"Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.  Gayon din naman, Si Cristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao.  Siya'y muling darating, hinid na upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtasa ang naghihintay sa kanya." Hebrews 9:27-28

"Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay kanyang titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay, upang salubungin sa papawirin ng panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakainlanman." 1Thessalonians 4:17 

"Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil sa laki ng awa ng Diyos sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Cristo.  Ang bagong buhay na iyan ay magbibigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, at di kukupas.  Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo duon sa langit." 1Peter 1:3-4

   

CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at General Audience: ‘he who knows Jesus will never despair’"
"Halloween reminder: ‘God calls us to holiness not to horribleness’"
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES OCTOBER 29, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Halloween reminder: ‘God calls us to holiness not to horribleness’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at General Audience: ‘he who knows Jesus will never despair’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Halloween reminder: ‘God calls us to holiness not to horribleness’".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA HALLOWEEN NA TAYO AY TINAWAG NG DIYOS SA KABANALAN AT HINDI PARA MAGHASIK NG LAGIM O PAGKATAKOT.  SA PAGGUNITA NG ARAW NG MGA KALULUWA AT YUMAO AY ISA NA RIN ITONG OPORTUNIDAD NA IPAALALA NA ANG MABUTI AY SIYANG MANANAIG LABAN SA KASAMAAN AT KALIMITAN SA MGA NAKIKILAHOK SA MGA COSTUME PARTY ANG MGA NAGSUSUOT NG EVIL AND MONSTE COSTUME.  HINDI LANG PARTY ANG ATING ALALAHANIN DITO KUNDI ANG KATOTOHANAN NA TAYO AY MAY NARANASANG GANITO SA BUHAY DAHIL NA RIN SA MAY LIKHA O ATING ALALAHANIN ANG DIVINE SPIRIT O ANG DIYOS NA MAY LIKHA NA TAYO AY MAMUHAY NG BANAL AT MATAMO ANG KALIGATASAN SA TAKDANG PANAHON.  PANGARAL DIN NG CBCP NA MAMUHAY TAYO NG NAAYON SA PAMUMUHAY NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY PARA SA CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT MAAKAY SA PANANALIG SA DIYOS MULA SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.

SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND CBCP SA MGA PAGAKAY NITO NG ESPIRTWAL TUNGO SA KALIGTASAN MULA SA PAMUMUHAY NA MABUTI AT AYON SA KALOOBAN NG DIYOS PARTIKULAR SA ISYUNG ITO NG PAGGUNITA NG ARAW NG YUMAO AT SANTO.  ANG PAGALALA SA DIYOS AT DAPAT NATING ISABUHAY ANG SIYANG DAPAT NATING ALALAHANIN NA MABUTI SA OKASYONG ITO NA MAALALA NATIN ANG KATOTOHAN SA ATING BUHAY BILANG NILIKHA AT NARASANAN ANG KAMATAYAN.  PAMUMUHAY NG NAAYON SA KALOOBAN NG DIYOS AT PANANALIG KAY KRISTO HESUS UPANG MABIGYANG MULI NG BUHAY SA TAKDANG PANAHON AT MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS AT HINDI ANG MATUON SA HALLOWEEN PARTY LANG AT MGA KATATAKUTANG MGA PAKULO SA PAGALALA SA ARAW ITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at General Audience: ‘he who knows Jesus will never despair’".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS NA HINDI SILA MAWAWALAN NG PAG-ASA SA BUHAY.  BINIGYAN NIYA NG HALIWBAWA DITO ANG KASAMA NIYANG IPINAKO SA KRUS NA NAGTIWALA SA KANYA NA ALALAHANIN SIYA SA KAHARIAN NG DIYOS AT SINABI SA KANYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA MALILIGTAS SIYA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN AT GABAY NG MOTHER MARY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT PAGKALOOBAN DIYA NG TIBAY AT KALAKASAN AT KALIGTASAN SA PAGAAKAY NG MGA TAO SA PANANALIG SA DIYOS AT KALIGTASAN.  PAGLIWANAGAN ANG BUONG MUNDO SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA AT SALITA NG DIYOS.  PATULOY NA SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS ANG SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA SANTO PAPA FRANCIS SA MGA GABAY NITO PARTIKULAR ANG MGA PANGANGARAL NA ITO NA MAGING MATIBAY AT MAGKAROON NG PAGASA SA PANANALIG SA DIYOS MULA SA PANGINOONG KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "ANG PAGKABUHAY NA MAGMULI" "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman" John 8:12.  "Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Paniniwalaan mo ba ito?" John 11:25-26.  "Sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos." Romans 8:21.  "Pakinggan ninyo ang hiwagang ito: hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Tayong lahat ay babaguhin. Sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namatay ng di namamatay." 1Corinthians 15:51-54.  "Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Gayon din naman, Si Cristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hinid na upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtasa ang naghihintay sa kanya." Hebrews 9:27-28.  "Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay kanyang titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay, upang salubungin sa papawirin ng panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakainlanman." 1Thessalonians 4:17.  "Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil sa laki ng awa ng Diyos sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Cristo. Ang bagong buhay na iyan ay magbibigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo duon sa langit." 1Peter 1:3-4.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA MULING PAGKABUHAY NG LAHAT NG YUMAO AT PAGKAKAROON NG KATAWANG PANLANGIT O ESPIRITWAL NG LAHAT.  TAYONG LAHAT KUNG MAKAKARANAS NG KAMATAYAN AY BUBUHAYIN NA MAGMULI KAGAYA NG IPINAMALAS NI PANGINOONG KRISTO HESUS NA MULING MABUBUHAY PAGKAMATAY AT SA TAKDANG PANAHON AY GAGANAPIN ITO SA LAHAT NG TAO NA YUMAO NA NA UNANG BIBIGYAN NG KALIGTASAN AT ANG MGA TAO NAMAN NA BUHAY PA SA PANAHON NG PAGHUHUKOM NA MAY KALIGTASAN AY BIBIGYAN NG KATAWANG PANLANGIT AT HINDI MAKAKARANAS NG KAMATAYAN.  MAY PAGASA TAYONG LAHAT SA BAGONG BUHAY NA ITINAKDA SA LAHAT O BUHAY NA WALANG HANGGAN AT ATING NAKAMIT MULI ITO NA MAKAPILING NG DIYOS AT MAKAISA SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS SA PAGLILIGTAS NIYA SA KRUS NA SIYA LAMANG ANG TANGING MAKAKAPAGLIGTAS SA LAHAT SA PAGKAKASALA SA DIYOS MULA KAMATAYAN.  SIYA ANG ALAY AT HANDOG SA IKINATUBOS NG ATING PAGKAKASALA.  AT HINDI LAMANG SA UNANG PAGKAKASALA NA NAGKAROON NG KAMATAYAN ANG TAO SA LAHAT NG PAGKAKASALA NA NAGUBUBULID SA KAMATAYANG ESPIRITWAL AT SI PANGINOONG KRISTO HESUS LAMANG ANG TANGING MAKAKATUBOS AT PATAWAD SA PAGKAKASALA SA DIYOS AT HINDI ANG MGA SINAUNANG MGA HANDOG PARA SA PAGKAKASALA.

ITONG BAGONG BUHAY NG LAHAT MULA SA PAGKAKATUBOS NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TALIMAIN NATIN ANG PAGTAWAG NG DIYOS SA ATIN AT MAMUHAY NG NAAYON SA KANYANG KALOOBAN MULA SA PANANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS PARA SA KALIGTASAN.  ANG PAG-IBIG NA IBINIGAY NG DIYOS SA LAHAT ANG SIYANG BUMUHAY SA ATIN AT ISABUHAY ANG PAG-IBIG NA ITO PARA SA GANAP NA KALIGTASAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN.  GOD LIGHTS ALL...   


ANG PAG-IBIG NG DIYOS ROMANS 8:31-39. 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAG-IBIG NG DIYOS SA MGA TAO AT MAGING ANG KANYANG ANAK NA SI PANGINOONG KRISTO HESUS AY KANYANG IBINIGAY PARA KAHABAGAN ANG LAHAT AT BIGYAN NG PAGKAKATAON NA MAGKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN MULI O MALIGTAS SA KAMATAYAN AT PAGKAKASALA SIMULA PA NG LALANGIN ANG MGA TAO.  BINUHAY AT BUBUHAYIN NG DIYOS ANG LAHAT NG MGA YUMAO SA TAKDANG PANAHON NG KANYANG PAGHUHUKOM AT KANYANG BINIGYAN NG PAGASA ANG LAHAT NA MAKAISANG MULI SA KANYANG PILING O PAGHAHARI.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment