Saturday, January 26, 2019

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates January 27, 2019

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates January 27, 2019
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Ang Diyos ay laging kasama ng
taong may pananalig sa kanya"

"Kaya sinasabi ko sa inyo:  Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakasumpong; kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo."  Lucas 11:9

"Hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi, bagama't tila nagtatagal iyon." Lucas 18:7

"Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Lucas 19:10

Sapagka't sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Juan 3:17

"At hiniling sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay ng pagkilala sa kanya." Efeso 1:17

  "Tayo'y kanyang nilalang, niliKha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Efeso 2:10
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at WYD Via Crucis: Standing beneath the Cross like Mary"
"Bishop: ‘Even atheists are seeking God’"
Pope Francis at Via Crucis
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES January 27, 2019 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishop: ‘Even atheists are seeking God’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at WYD Via Crucis: Standing beneath the Cross like Mary". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishop: ‘Even atheists are seeking God’". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY TUNGKOL SA PAGHANAP SA ATING PANGINOONG DIYOS.  ANG PANGINOONG DIYOS AY ATING HINAHANAP AT PARTE SIYA NG ATING PAG-UNLAD.  MANALIG TAYO SA DIYOS AT MANIWALA TAYONG MAY DIYOS UPANG HINDI TAYO MAGING MANGMANG SA ATING PAMUMUHAY.  ANG MGA KABATAANG HUMAHANAP SA DIYOS AY NAUUWI SA PAGHAHANAP SA SIMBAHAN MGA KAPITBAHAY ELSEWHERE AT SA MGA DUMALO SA WYD AY KANYA ITONG PINUPURI UPANG MAHANAP AT MAKASAMA NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN PARA SA ATING SIMBAHAN MULA SA CBCP O KAPARIAN AT MGA LINGKOD NG SIMBAHAN. SA ISYUNG ITO AY NAWAY ANG PANALANGIN NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA ATIN AY IBIGAY NG DIYOS NA BIGYAN TAYO NG KARUNUNGANG ESPIRITWAL UPANG ATING MATAGPUAN AT MARAMDAMAN NA KASAMA NATIN ANG DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope Francis at Via CrucisTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at WYD Via Crucis: Standing beneath the Cross like Mary". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PANANALIG KAGAYA NG BANAL NA SANTA MARIA SA ILALIM NG KRUS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PANANALIG NA NARARAMDAMAN NI MOTHER MARY SA GITNA NG KANYANG PAGDURUSA NG KALOOBAN NA ANG KANYANG ANAK AY SINAPIT ANG GANITONG KALAGAYAN AY ISANG MABIGAT NA PANANALIG SA DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA AT ESPIRITU SANTO AT GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO. SA ISYUNG ITO AY ANG GABAY NG DIYOS SA MGA KABATAAN MULA SA SIMBAHAN AT LAHAT NG BAGAY AY LAGING NIYANG IBLESS SA KANILA. ANG MGA KABATAAN AY LAGING ISAISIP NA ANG DIYOS AY LAGING NARIYAN AT MAGTIWALA SA KANYA AT MANALIG SA LAHAT NG BAGAY UPANG ITO AY MATAMO. ANG PAKIKIBAKA SA BUHAY NA ITO SA PAGPAPAIRAL NG KABUTIHAN MULA SA ARAL NG DIYOS AY MANALIG NG MATIBAY NA ISIP, PUSO AT MAGAWA ANG MABUTI AT MAGKROON NG KALIGTASANG ESPIRITWAL AT MABUTING BUHAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE NEW TESTAMENT AND BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST "Ang Diyos ay laging kasama ng taong may pananalig sa kanya" "Kaya sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakasumpong; kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo." Lucas 11:9 "Hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi, bagama't tila nagtatagal iyon." Lucas 18:7 "Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Lucas 19:10 Sapagka't sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Juan 3:17 "At hiniling sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay ng pagkilala sa kanya." Efeso 1:17  "Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Efeso 2:10  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA TEMANG "Ang Diyos ay laging kasama ng taong may pananalig sa kanya".  ANG PANGINOONG DIYOS AY LAGI NATING KASAMA SA PANGARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HIGIT SA MGA TAONG NANANALIG SA KANYA AT TUMATALIMA SA KANYANG KALOOBAN AT MAGING BUGTONG NIYANG ANAK AY KANYANG ISINUGO PARA SAMAHAN TAYO AT SIYA AY KASAMA NATIN HANGGANG ITINAKDA.  SA MGA PANGANGAILANGAN NATIN AY ATING HILINGIN ITO SA KANYA AT TAYO AY HINDI NIYA PABABAYAAN SA ATING MGA PANGANGAILANGAN SAPAGKAT SIMULAT SIMULA PA LAMANG AY NARIYAN NA ANG LAHAT PARA SA ATING PANGANGAILANGAN BILANG NILALANG NIYA.  KUNG TAYO AY MANANALIG ITO AY KANYANG IBIBIGAY SA MGA TAONG HUMIHINGI SA KANYA. SA MGA TAONG ANG SITWASYON AY KATARUNGAN ANG KINAHAHARAP AY ANG DIYOS AY ANDIYAN DIN UPANG TAYO AY BIGYAN NG KATARUNGAN SA MGA TAONG NANANALIG SA KANYA.  GAYUNMAN ANG DIYOS AY ISINUGO ANG PANGINOONG KRISTO HESUS HINDI LAMANG SA NANANALIG SA KANYA KUNDI PARA HANAPIN ANG ILIGTAS ANG NALILIGAW AT BIGYAN SILA NG PAGKAKATAONG MAGBAGO SA PAMAMAGITAN NG KANYANG MGA GABAY O ARAL AT SALITA MULA SA DIYOS AT GINAWANG PAGPAPATAWAD SA KRUS SA LAHAT.  

TAYO AY NILIKHA NG DIYOS AT KANYANG GINAWA ANG LAHAT UPANG SAMAHAN TAYO SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO SA BAWAT PANAHON NA IBINIGAY SA BAWAT ISA.  GINABAYAN NIYA TAYO SA LAHAT NG BAGAY UPANG MAKAPAMUHAY NG MABUTI SUBALIT MARAMI ANG PINIPILI ANG KADILIMAN AT HINDI ANG KALIWANAGAN NG DIYOS O GABAY NG KABUTIHAN KUNG KAYAT MARAMI ANG NALILIGAW NG LANDAS NA SIYANG SINASAPIT NG MUNDO NA KASAMAAN AT IBAT IBANG MGA KAPIGHATIAN AT HINDI PANTAY NA PAMUMUAHY ETC., ETC.. TAYO AY NILIKHA NG DIYOS PARA MABUTING GAWA SA SIMULAT SIMULA PA PARA SA PANGINOONG KRISTO HESUS. 

ANG SIMBAHAN AT MGA MANGANGARAL, EBANGHELISTA AT IBAT IBANG LINGKOD NG DIYOS AY ANDIYAN UPANG TAYO AY KANYANG SAMAHAN SA MUNDONG ITO SA ATING PANGARAW ARAW NA BUHAY.  MAGING ANG ATING SIYENTIPIKONG GINAGALAWAN AY GABAY DIN NG DIYOS PARA SA PAMUMUHAY NA ITO AT TAYO AY MAKAPAMUHAY NG MAAYOS AT MABUTI.  ANG PAMAHALAAN AY ANDYAN UPANG TAYO AY PAMAHALAANAN PARA SA KABUTIHAN NG DIYOS AT SA PAMAMAGITAN NITONG PAMAHALAAN AY GINAGABAYAN TAYO NG DIYOS SA ASPETONG ITO KAGAYA DIN NG GAWAING SIMBAHAN NA KANYANG GAWAIN AT IBAT IBANG KALOOB AT GAWAIN PARA SA SAMAHAN TAYO NG DIYOS.   GOD LIGHTS ALL.

SINUGO NI JESUS ANG LABING ISANG ALAGAD MATEO 28:18-20  AY TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL.  ANG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MENSAHENG ITO AY TUNGKOL SA PAGSUGO NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KANYANG MGA ALAGAD SA IBAT IBANG DAKO NG DAIGDIG UPANG IPANGARAL SA SANLIBUTAN ANG KANYANG MGA SALITA O ARAL NG DIYOS.  TAYONG LAHAT AY PINABABAUTISMUHAN SA NGALAN NG DIYOS AT ANAK AT ESPIRITU SANTO.  SINASABI DIN NG PANGINOONG KRISTO HESUS NG SIYA AY PAAKYAT NA SA LANGIT NA TAYONG LAHAT KANYANG SASAMAHAN HANGGANG KATAPUSA NG MUNDO O ITO YUNG ITINAKDA HANGGANG KANYANG PAGBABALIK PARA TAYO AY ILIGTAS NG TULUYAN AT ANG MUNDO AY HUSGAHAN. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY AND SUFFERING INTERNAL CONFLICTS ALSO AND INEQULITIES FROM POVERTY ISSUES, WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

WITH LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY AND GUIDANCE WE ARE UNITING THE PHILIPPINE SOCIETY ALL CLASS LEVEL FROM RICH TO POOR IN SUPPORTING THE PEACE TALKS AND AGREEMENT ON REFORMATIONS OF POLITICS AND ECONOMICS OR ADDRESSING AND RESOLVING GENERALLY THE ROOT OF INTERNAL CONFLICTS OF GPH AND CPP-NPA-NDF AND ALSO MILF AND GPH BBL PASSING TO IMPLEMENT THE AGREEMENT BY PRESIDENT DUTERTE IN HIS TERM AND THE FILIPINO PEOPLE LIVE FAIR AND GOOD AND PEACEFUL IN THIS COUNTRY.  OUR UNITY WILL SUPPORT PRESIDENT DUTERTE IN IMPLEMENTING THE AGREEMENT FROM FORMING IT BY BOTH SIDE WITH THE SOCIETY.  IT IS THE RIGHT VENUE TO CHANGE THIS COUNTRY AND ADHERE PEACEFUL AND FAIR NATION.  KEEP FAITH IN GOD AND JESUS CHRIST WITH MOTHER MARY GUIDANCE AND LIGHTS TO US.  WE PRAY MOTHER MARY MIRACLES ALWAYS TO UNITE US.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18 5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7


"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."


--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment