Saturday, September 30, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates OCTOBER 01, 2017

0 comments
 
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates OCTOBER 01, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG MGA ANGHEL NA SUGO NG DIYOS
AT KANILANG MGA HIMALA"

"Ano ang anghel kung gayon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos, at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas." Hebrews 1:14

"Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, "Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, At ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod." Hebrews 1:7


Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan."  Revelations 14:6   

Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel na Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon.  Natakot sila ng gayon ng lamang.  Ngunit sinabi sa kanila ng anghel Huwag kayong matakot! Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao."Luke 2:9

Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos: At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya! Luke 2:13-14

  "At sa ibabaw ng Kaban ay may mga kerubin, na nagpapakilalang naroon ang Diyos.  Nalililiman ng kanilang pakpak ang Luklukan ng Habag." Hebrews 9:5

"Dahil sa pananalig na ito kaya niya itinatag ang Paskuwa at inuutos ang pagpahid ng Dugo sa mga pintuan ng bahay upang patayin ng Anghel na Mamumuksa ang mga panganay ng mga Isralelita." Hebrews 11:28

"Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng Anghel na mamumuksa." 1Corinthians 10:10
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at Mass celebrates archangels who accompany us on our journey"
"Priest: Mary can undo ‘knots of evil’ in society"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES OCTOBER 01, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Priest: Mary can undo ‘knots of evil’ in society". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at Mass celebrates archangels who accompany us on our journey". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Priest: Mary can undo ‘knots of evil’ in society".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGKAKALAG NG KASAMAAN NG BAWAT ISA SA PAMAMAGITAN NG DEBOSYON SA ATING BANAL NA SANTA MARIA.  INTERSESYON SA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA KAY MOTHER MARY.  ANG MGA TAO AY ILALAPIT NG ATING BANAL NA SANTA MARIA SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY PATULOY NA NANANALIG NA GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT MUNDO AT PAGBUKLURIN ANG LAHAT SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BIBLE AT INTERFAITH UNITY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO SA MGA TAO AT AKAYIN SA PANANALIG SA DIYOS AT KALIGTASAN AT PAGSASABUHAY NG ARAL NG DIYOS.  SA USAPING ITO NG INTERSESYON SA BANAL NA SANTA MARIA UPANG KALAGAN ANG BAWAT ISA SA PAGKAKASALA SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT PAGLALAPIT SA BAWAT ISA SA PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SANTA MARIA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS NAWAY PATULOY NA MAKAPAGBAHAGI NG KALIWANAGANG GABAY NI MOTHER MARY SA LAHAT SA BIBLE PROMOTIONS NITO AT ANG LAHAT AY MAGABAYAN NI MOTHER MARY SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS MULA KANILANG MGA SALITA O ARAL.  NAWAY PATULOY NA MAGHIMALA ANG BANAL NA SANTA MARIA AT GUMABAY NG KALIWANAGAN AT APARISYON SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT ANG MGA TAO AY MAGABAYAN AT MANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MAY PAG-ASA NG KALIGTASAN.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at Mass celebrates archangels who accompany us on our journey".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL FEAST DAY NG MGA ARCHANGELS MULA KAY ST. MICHAEL, RAPHAEL AT GABRIEL.  ANG ANGHEL NA ITO AY ATING KASAMA SA ATING PAMUMUHAY SA MUNDO KUNG SAAN MAY IBAT IBA SILANG GAMPANIN PARA TAYO AY SAMAHAN SA ATING PAMUMUHAY.  SILA AY ATING MALALAPITAN AT MAPAPANALIGAN SA ATING MGA PAGHARAP DIN SA BUHAY MULA SA ATING PANANALIG SA DIYOS.  MAY KANYA KANYA SILANG MGA GAWAIN NA KANILANG MAIITULONG SA BAWAT ISA SA ATING PAMUMUHAY.  SI ST. MICHAEL AY PAGLABAN SA KASAMAAN, SI ST. RAPHAEL AY SA WASTONG LANDASIN AT SI ST, GABRIEL NAMAN AY SA MENSAHE NG MABUTING BALITA O MENSAHE MULA SA DIYOS.  MALIBAN DITO AY MARAMING ANGHEL TAYONG KAAGAPAY SA ATING BUHAY NA MAKAKATULONG ATING PANGARAW ARAW NA PAMUMUHAY NA IBNIGAY SA KANILANG GAWAIN PARA TULUNGAN ANG TAO SA BUHAY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG PATULOY NA GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT LAHAT NG TAO.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NASUPORTA SA GABAY NA ITO NG SANTO PAPA FRANCIS SA SANGKATAUHAN AT NAWAY MATULUNGAN NG HUSTO NG MGA ANGHEL NG KALANGITAN ANG MGA TAO SA ATAS SA KANILA NG ATING PANGINOONG DIYO AT PANGINOONG KRISTO HESUS.  KASAMA ANG DIYOS AT KRISTO HESUS NAWAY PROTEKTAHAN NG MGA ANGHEL ANG SANGKATAUHAN SA MGA EVIL DOERS AT EVILS DEMONS SPIRITS AT IADYA SA ANUMANG KAPAHAMAKAN AT GABAYAN SA KALIGTASAN.  ANG MGA SUGONG ANGHEL KASAMA NI MOTHER MARY SA PAGAAPARISYON SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT MGA LAHAT NG NAGHEL NG KALANGITAN AY PATULOY NA SAMAHAN ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA PAGBABAHAGI NITO NG SALITA NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT PAGBUBUKLOD SA TAO SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "ANG MGA ANGHEL NA SUGO NG DIYOS AT KANILANG MGA HIMALA".  "Ano ang anghel kung gayon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos, at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas." Hebrews 1:14.  "Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, "Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, At ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod." Hebrews 1:7.  "Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan." Revelations 14:4 "Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel na Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon ng lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel Huwag kayong matakot! Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao."Luke 2:9.  "Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos: At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya! Luke 2:14.  "At sa ibabaw ng Kaban ay may mga kerubin, na nagpapakilalang naroon ang Diyos. Nalililiman ng kanilang pakpak ang Luklukan ng Habag." Hebrews 9:5.  "Dahil sa pananalig na ito kaya niya itinatag ang Paskuwa at inuutos ang pagpahid ng Dugo sa mga pintuan ng bahay upang patayin ng Anghel na Mamumuksa ang mga panganay ng mga Isralelita." Hebrews 11:28.  "Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng Anghel na mamumuksa." 1Corinthians 10:10 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY MGA ANGHEL NG DIYOS NA KANYANG ISINUSUGO AT NAGGABAY SA SANGKATAUHAN AT NAGAWA NG MGA HIMALA.  SINASABI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA MABUTING BALITA NA ITONG MGA ANGHEL AY MGA NILALANG NG DIYOS NA MGA ESPIRITUNG NAGLILINGKOD SA DIYOS UPANG TUMULONG SA MGA MALILIGTAS.  ANG MGA ANGHEL DIN NA ITO AY MGA ANGHEL NA PINAGHAHARIAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA KANYANG MAKAKASAMA SA PAGBABALIK SA TAKDANG PANAHON UPANG HUKUMAN ANG MUNDO AT PAGHARIAN AT IBIGAY SA ATING PANGINOONG DIYOS ANG GANAP NA PAGHAHARI NG LAHAT.  SA TAKDANG PANAHON NG BAGO PA TULUYANG HUKUMAN ANG MUNDO IPAPANGARAL MULI ANG MABUTING BALITA NG MGA ANGHEL NG KALANGITAN SA LUPA.  SINASABI DIN NG DIYOS DITO ANG KANYANG MENSAHE NA KANYANG PAGBIBIGAY NG GABAY SA KANYANG ANAK O PANGINOONG KRISTO NG HESUS NA ISANG HUKBO NG MGA ANGHEL NUONG SIYA AY IPINANGAK AT ISUGO PARA TUBUSIN ANG SANGKATAUHAN SA PAGKAKASALA AT BAGUHIN ANG TESTAMENTO O KANYANG MGA ARAL SA MGA IPAPAHAYAG AT ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.

ANG MGA PAGPAPAKITA AT BIGAY NG MENSAHE NG AHGHEL GABRIEL KAY ZACARIAS NA TATAY NI SAN JUAN NA IBALITA NA DININIG NG DIYOS ANG KANYANG MGA DALANGIN NA MAGKAANAK SILA NG KANYANG ASAWA NA BAOG.  ANG PAGPAPAKITA NG ANGHEL GABRIEL DIN SA ATING BANAL NA SANTA MARIA NG IBALITA NA KANYANG IPAPANGANAK ANG TAGAPAGLIGTAS O PANGINOONG KRISTO HESUS.   MALIBAN DITO AY ANG MGA ANGHEL DIN AY ISINUSUGO PARA IBIGAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS AT SA MGA NASUWAY SA KANYA AY PINARURUSAHAN NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG ANGHEL NIYANG MAMUMUKSA KAGAYA NG MGA PINALAYA NIYA SA ISRAEL NA NAGING PALALO DIN SA KANYA AT MGA PANGANAY NAMAN SA PANAHON NG PAGPALALAYA SA KANILA SA EHIPTO NA PINUKSA NG MGA ANGHEL NG KALANGITAN KUNDI SUSUNOD SA IBINIGAY NA BABALA NA PAGPAPAHID NG DUGO SA PINTUAN.

ANG MGA ANGHEL NG KALANGITAN AY ATING MAKAKAISA SA TAKDANG PANAHON SA KALANGITAN AT TAYO AY PAPAGISAHIN SA PAGHAHARI NG DIYOS AT KRISTO HESUS.  SA NGAYON AT MULA NG LALANGIN ANG MUNDO AT TAO AY SILA AY ATING KAAGAPAY SA PAMUMUHAY NA SUGO NG DIYOS.  ANG DIYOS AY LAGI NATING KASAMA AT ANG KANYANG ANGHEL MAGING ANG DIYOS AY ATING NAKAKASAMA SA PAMUMUHAY.

SA MAKABAGONG PANAHON AY IILAN NA RIN LAMANG ANG MGA NAPAPATALANG MAY NAGPAPAKITANG ANGHEL SA KASAYSAYAN NG PAGHIHIMALA NG MGA ANGHEL AT KALIMITAN AY MGA MILAGRO AT HIMALA NI MOTHER MARY ANG GABAY SA PANAHONG ITO.  ANG BIBLE PROMOTIONS AY MAY APARISYON NG MGA ANGHEL DIN AT BANAL NA SANTA MARIA NA BLESSINGS NG DIYOS NA GABAY SA PANANALIG SA KANYA AT ANG MGA APARISYONG ITO AT PANGITAING ITO SA KALANGITAN AY NAWAY MAKAGABAY DIN SA INYO SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS NA ANG KALANGITAN AY LAGING ATING KASAMA SA ATING PANANALIG SA KANILA MULA SA BIBLE.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO JESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT PAGEEBANGHELYO AT MALIWANAGAN ANG LAHAT SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA KRISTO HESUS AT ISABUHAY ANG MABUTING BALITA NG LAHAT AT ITALAGA ANG SARILI SA MABUTI AT MANATILI DITO PARTIKULAR SA MGA NALILIGAW NG LANDAS AY MALIWANAGAN KAYO AT MAGBAGONG BUHAY.  GOD LIGHTS ALL...   

ANG PAGHUHUKOM MATTHEW 25:31-46. 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGHUHUKOM NA SA PANAHONG ITO AY DARATING ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS KASAMA ANG LAHAT NG MGA ANGHEL NG KALANGITAN AT MAGHAHARI SA LOOB NG ISANG LIBONG TAON AT SA GANAP NA PAGHUHUKOM AY KANYANG TITIPUNAN ANG MALILIGTAS AT ANG HINDI AY KANYANG ITATAPON SA IMPYERNO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment