Saturday, November 4, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates NOVEMBER 05, 2017

1 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates NOVEMBER 05, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"MAGPAKATATAG HANGGANG WAKAS"

"Napakahirap ng kalagayan ng daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao! Hindi mawawala kailanman antg mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito!" Matthew 18:7

"At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang" James 1:4

"Huwag sabihin ninuman kapag siya's dumaranas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos.  Sapagkat ang Diyos ay di matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman." "Natutukso ang tao kapag siya'y nakit at napatangay sa sariling pita."  James 1:13

"Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sapagkat nang si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng hyalimbawang dapat tularan." Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, o nagsinungaling kailanman." Nang siya ay alipustain hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan."   1Peter 2:21-24  

"Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.  Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman.  kaya't mamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos." Titus 2:11-12

"Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayo'y mga alipIn na ng katuwiran." Romans 6:18

"At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat." Mark 10:44

CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope Angelus: Celebrating the Saints who transmit the light of God"
"Sainthood cause of Filipino bishop pushed"

OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES NOVEMBER 05, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Sainthood cause of Filipino bishop pushed". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Angelus: Celebrating the Saints who transmit the light of God". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Sainthood cause of Filipino bishop pushed".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAGSUSULONG NG PILIPINONG ARCH BISHOP SA VATICAN SA PAGBEAUTIFY AT CANONIZATION SA PAGIGING SANTO NI BISHOP ALREDO FLORENTIN VERZOSA MULA SA VIGAN ILOCOS SUR.  ANG HIMALA SA LIPA NA NAGING EVENTUAL NA LAMANG AY ISANG CONSIDERASYON PARA SA KANYANG PAGIGING SANTO AT KANYANG MGA GAWAIN BILANG PARI NA DEFENDER OF FAITH.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG ATING PANANALIG SA DIYO AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NA GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY DUMADALANGIN SA DIYOS NG KALIWANAGAN AT GABAY HINGGIL SA PAGSUSULONG NG CBCP SA ATING SANTO PAPA FRANCIS O VATICAN CATHOLIC CHURCH HIERARCHY HINGGIL SA PAGTALAGA BILANG SANTO SA ISANG PILIPINONG BISHOP.  ATING IKINALULUGOD NA MAPASAMA AT MABIGYAN NG KARANGALAN BILANG SANTO ANG ISANG PARING BISHOP NA ITO, NAWAY ANG DIYOS AY SUMAATIN SA GAGAWING PAGPILING ITO AT PAGTATALAGANG ITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Angelus: Celebrating the Saints who transmit the light of God".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA GINANAP NA SELEBRASYON NG MGA SANTO NITONG MGA NAKARAANG ARAW NG ALL SAINTS DAY AND ALL SOULS DAY.  SINASABI NIYA AT GABAY ANG MGA SANTO NA ITINALAGA AY ATING MGA KAPATID SA PANANAMAPALATAYANG NABIGYAN NG KALIWANAGAN NG DIYOS PARA SA PAGLILINGKOD SA TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY PARA SA SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT PATULOY NA MANALIG SA DIYOS AT MAKAISA SA PANANALIG ANG MGA TAONG HINDI NA NAKAKIKILALA SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MAKAISA ANG IBAT IBANG RELIHIYON SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MAIGTING ANG SUPORTA SA PANGANGARAL AT GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS PARA SA KALIGTASAN NG MGA TAO SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT ANG KANYANG PAGALALA AT BIGAY NG KAPALIWANAGAN ANG ARAW NG MGA SANTO AT MGA NATANGGAP NG MGA SANTO AT GAWAIN NG MGA SANTO. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "MAGPAKATATAG HANGGANG WAKAS" "Napakahirap ng kalagayan ng daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao! Hindi mawawala kailanman antg mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito!" Matthew 18:7.  "At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang" James 1:4.  "Huwag sabihin ninuman kapag siya's dumaranas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay di matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman." "Natutukso ang tao kapag siya'y nakit at napatangay sa sariling pita." James 1:13.  "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sapagkat nang si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng hyalimbawang dapat tularan." Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, o nagsinungaling kailanman." Nang siya ay alipustain hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan." 1Peter 2:21-24.  "Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. kaya't mamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos." Titus 2:11-12.  "Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayo'y mga alipin na ng katuwiran." Romans 6:18.  "At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat." Mark 10:44.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA MAGPAKATATAG ANG LAHAT HANGGANG WAKAS.  ANG MUNDO AY BALOT NG KASAMAAN AT ANG MGA TAO AY NAGHIHIRAP DAHIL DITO AT NGA BAWAT ISA AT MARAMI AY NAGKAKASALA NA NAGPAPAHIRAP SA KAPWA KUNG KAYAT MAGING MATATAG SA PAMUMUHAY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANUMANG HIRAP ANG ATING PAGDAANAN MULA SA MGA TUKSO NG MGA KASAMAAN O NAGLIPANANG KASAMAAN AY MAGING MATATAG AT MANALIG KAY KRISTO HESUS AT HUWAG MAGKASALA AT MAGING ALIPIN NG KATUWIRAN O MATUWID NA GAWA UPANG PATULOY NA KAHABAGAN NG DIYOS SA PAGGAWA NG MABUTI O KALOOBAN NG DIYOS AT MAKAMIT ANG KALIGTASAN SA TAKDANG PANAHON NA IPINANGAKO NG DIYOS SA LAHAT.  ANG HABAG NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS ANG SIYANG UMAAKAY SA ATIN MATUWID NA PAMUMUHAY MULA SA KANYANG MGA SALITA NA MULA SA DIYOS.  TAYO AY PINALAYA NA SA KASALANAN AT LIKO LIKONG PAMUMUHAY MULA SA HINDI PAGTALIMA SA KAUTUSAN AT KALOOBAN NG DIYOS NA NAGDULOT NG KAMATAYAN SA LAHAT NG NILALANG NA SISIBOL SA MUNDO.  MAMUHAY TAYONG MATUWID AT MAAYOS UPANG TAYO AY KALUGDANG NG DIYOS.  ANG SINUMANG GUSTONG MAGING PINUNO AY MAGING ALIPIN NG LAHAT AT MAGING ALIPIN TAYO NG MABUTI O NG DIYOS UPANG MALIGTAS AT HINDI MAGING ALIPIN NG KASALANAN AT MAGKAROON KAMATAYAN.

SA ISTATUS NG BANSANG PILIPINAS AT MUNDO ANG ARAL NA ITO NG DIYOS AY ATNG ISABUHAY UPANG HINDI TAYO MAMUHAY SA LIKU LIKONG PAMUMUHAY AT HINDI MAGING SANHI NG KAHIRAPAN SA MUNDO SA ATING MGA KASALANANG GINAGAWA.  MAGING MATATAG SA NANGYAYARI SA ATING BANSA NA NAGLIPANA ANG MGA PANGAABUSO AT  KRIMEN MULA SA KAMPANYA SA DROGA O GENERALLY ANTI CRIMES.  PAIRALIN NATIN ANG MABUTI AT HINDI GUMAWA NG KASALANANG KAGAYA NILA.  MANALIG SA DIYOS UPANG MAGING MATATAG SA MGA NANGYAYARING ITO AT MAKAPAMUHAY NG TULOY TULOY INSPITE SA MGA NANGYAYARI.  GOD LIGHTS ALL...   


SINO ANG PINAKADAKILA SA LAHAT? MATTHEW 18:1-5. 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA SINO ANG PINAKADAKILA SA LAHAT AT SINASABI NG DIYOS NA ANG MGA TUMATANGGAP SA MGA BATA AT NAGPAPAKABABA SA MGA ITO AY SIYANG PAGHAHARIAN NG DIYOS.  MAGPAKABABA KAGAYA NG BATA AT MAGING PINAKADAKILA SA PINAGHAHARIAN NG DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

1 comments:

Leo Star said...

Free download full version gcompris drawing and animation tool for windows from the below download link. Free download ..
clark english schools

Post a Comment