Saturday, November 11, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates NOVEMBER 12, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates NOVEMBER 12, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Aral sa Magulang at Anak"
"Pinakamahalagang Utos"

"Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.  " Ito ang pinakamalagang utos. At ang pangalawa'y katulad din nito: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Matthew 22:37-38

"Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang alang sa panginoon, sapagkat ito ang nararapat." Mga magulang, huwag ninyong ibuyo ang inyong anak sa paghihimagsik laban sa inyo dahil sa inyong malabis na kahigpitan; sa halip ay palakihin sila sna tuntunin at aral ng Panginoon." Ephesians 6:4

"Kayo nang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawat isa'y bahagi nito."  1Corinthians 12:27

  "Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti."  Romans 12:9

"Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayaan." Romans 8:6

"Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at turo ng mga propeta." Matthew 7:12


"Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo.  Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba siya ring takalang gagamitin ng Diyos sa inyo."  Luke 6:38
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at Mass: building and purification of Church begins from us"
"Priest’s hope: youth to become ‘catalysts of change’"


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES NOVEMBER 12, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Priest’s hope: youth to become ‘catalysts of change’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at Mass: building and purification of Church begins from us". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Priest’s hope: youth to become ‘catalysts of change’".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA GABAY NG CBCP SA SEKTOR NG MGA KABATAAN OR YOUTH SECTORS O MGA KABATAAN NA MAGING CATALYST SA PAGBABAGO O MAGING DAAN AT KAAGAPAY SA PAGBABAGO.  MARAMING BAGAY NA MAPAPAGTUUNAN AT ITO AY SIMULA SA KANILA.  IDARAOS ANG NATIONAL YOUTH SECTOR SA ZAMBOANGA AT MAY ILANG LIBONG KABATAAAN ANG DELEGATES DITO AT INSPITE OF SECURITY REASON AY MARAMING MAKAKADALO.  ANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA SA PILGRIMS NA ITO NG KABATAAN AY IPINAPANALANGIN NG ATING KAPARIAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIBLE AT SA BANAL NA SANTA MARIA AT GABAY NG KANYANG KALIWANAGAN AT MILAGRO AY PATULOY NA PAGLIWANAGAN ANG SIMBAHANG CBCP AT LAHAT NG KAPARIAN AT SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO MULA PILIPINAS AT MAAKAY SA PANANALIG AT KALIGTASAN AT KAPAYAPAAN AT BUHAY AT PAG-IBIG.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA SA SUPORTA NG CBCP SA NATIONAL YOUTH DAY NA GAGANAPIN SA ZAMBOANGA AT NAWAY PATNUBAYAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS ANG NYD NA ITO MULA SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY GUMAGABAY SA LAHAT NG KABATAAN MULA GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA AT SALITA NG DIYOS AT HINIHIKAYAT SILA NA MAGING MAIGTING ANG PAGNANASANG MAGING MABUTI AT HINDI MABULID AT MAHIKAYAT SA MALING PAMUMUHAY AT MALING PAGNANASA NG ISANG TAO MULA BAGAY O MATERYAL AT MAKASANLIBUTAN NA HINDI KINALULUGDAN NG DIYOS KUNDI MAKAESPIRITWAL NA BAGAY.  ISABUHAY ANG ARAL AT SALITA NG DIYOS UPANG MAGING ISANG MABUTING MAMAMAYAN AT TAO AT HIGIT AY MAY KALIGTASANG ESPIRITWAL.  ANG PAGSUNOD SA ARAL NG DIYOS NG TAO AY MAGBIBIGAY DIN NG MABUTING BUHAY SA BIYAYANG IBINIGAY NIYA SA MUNDO. 

ANG PAGHIHIRAP AT KASAMAAN NA DINARANASAN NG ISANG TAO AY NASA MAHINANG PAGLAKI NG ISANG TAO MULA KABATAAN AT WASTONG GULANG O PAGLAKI KAYA MAGING ISANG MAHUSAY NA TAGASUNOD NG DIYOS AT MAGING MATATAG SA LAHAT AT HINDI MATUTUKSO NG KASAMAAN NA SIYANG NAGDUDULOT NG KAHIRAPAN AT PAGGAWA NG KASAMAAN NA NAGDUDULOT NG KAMATAYAN SA TAO.  HINDI NANGANGAHULUNGAN ANG ISANG BATA AY MAKAKAGAWA NA NG MASAMA DAHIL SILA AY BATA PA KUNDI SILA AY ITINUTUWID SA PAGLAKI MULA SA MAGULANG AT ARAL NG DIYOS AT SA PAGLAKI AY MAGING MATATAG SILANG TAO AT MABUTI NA NASUNOD SA ARAL NG DIYOS.  KAYA SINASABI NG ATING KAPARIAN ANG KABATAAN AY KATALIST NG PAGBABAGO O PUNDASYON NG LIPUNAN O ISANG MATIBAY NA PUNDASYON NG BAKOD KAYA KUNG HILAW ITO O MAGIGING MASAMA SIGURADONG GUGUHO ANG GUSALI O BAKOD O LALAKI ITONG MASAMA SA HALIP NA TAGA PROTEKTA NG MABUTI LIKE AN ARCH ANGELS OF GOD AND IN THE TIME COMES YOU WILL ENTER IN THE ARCH OF GOD AND GOD OPEN IT TO YOU WIDELY OR GOD SNOB YOUR KNOCK FROM YOUR ARCH OF HEAVEN.  MATUTO KAYONG SUMUNOD SA MAGULANG AT BIBLE O DIYOS AT MAGKAGAWA NG KUMON NA MABUTI O NASUNOD SA MULA LEGAL AT KABUTIHAN AT ARAL ESPIRITWAL PARA SA KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at Mass: building and purification of Church begins from us".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY KANYANG SINASABI NA ANG PAGTATAYO AT PAGPROTEKTA AT PAGIGING BANAL NG ISANG SIMBAHAN AY SA ATIN NAGMUMULA. TAYONG LAHAT AY SIYANG KABUUAN NG SIMBAHAN SA IBAT IBA NATING BIYAYA MULA SA DIYOS AT TAYO ANG NAGTATAYO NITO MULA SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA SIYANG ULO NITO AT PUNDASYO NITO.  UPANG MAGING MALINIS AT BANAL ANG ATING SIMBAHAN TAYO NA MAKASALANAN AY MAGPAKABANAL O MAMUHAY NG NAAYOS SA ARAL NG DIYOS UPANG MAGING BANAL TAYO AT NAMUMUHAY NG MAKAESPIRITWAL.  KUNG TAYO AY NANANALIG AT NAGSASAGAWA NG MATUWID BILANG TEMPLO DIN NG DIYOS AY ATING PINATITIBAY AT PINOPROTEKTAHAN AT PINALALAWIG ANG ATING SIMBAHAN AT SAMAHAN SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY NI MOTHER MARY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT BUONG MUNDO O LAHAT NG TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SINUSUPORTAHAN AT IBINABAHAGI SA MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS ANG MGA GABAY AT PANGARAL NA ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT NAWAY MAGABAYAN KAYO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA ATING PAGSISILBI SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NITONG PROMOSYONG ITO KAAKIBAT ANG MILAGRO NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY WE PRAY FOR THE GUIDANCE OF LIGHT TO THE WORLD AT MALIWANAGAN LAHAT AT MAMUHAY NA MABUTI AT NAAYON SA ARAL NG DIYOS AT ITONG MGA IPINANGARAL NA ITO NG ATING SANTO PAPA FRANCIS MULA SA ARAL DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "Aral sa Magulang at Anak" "Pinakamahalagang Utos".  "Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. " Ito ang pinakamalagang utos. At ang pangalawa'y katulad din nito: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Matthew 22:37-38.  "Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang alang sa panginoon, sapagkat ito ang nararapat." Mga magulang, huwag ninyong ibuyo ang inyong anak sa paghihimagsik laban sa inyo dahil sa inyong malabis na kahigpitan; sa halip ay palakihin sila sna tuntunin at aral ng Panginoon." Ephesians 6:4.  "Kayo nang lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawat isa'y bahagi nito." 1Corinthians 12:27.  "Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti." Romans 12:9.  "Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayaan." Romans 8:6.  "Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at turo ng mga propeta." Matthew 7:12.  "Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba siya ring takalang gagamitin ng Diyos sa inyo." Luke 6:38THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA ARAL SA MGA MAGULANG AT MGA ANAK AT ANG BAGONG UTOS NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG BAWAT MGA ANAK LALO NA MGA KABATAAN AY MATUTONG SUMUNOD SA MGA MAGULANG AT SILA AY PALAKIHIN NG MGA MAGULANG SA ARAL NG AT SALITA NG DIYOS AT HUWAG SILANG GAWING MAPAGHIMAGSIK SA KANILA SA PAGIGING SOBRANG MAHIGPIT SA MGA ANAK.  SINASABI DIN NG DIYOS ANG PINAKAMAHALAGANG UTOS NA IBIGIN NATIN ANG DIYOS NG HIGIT SA LAHAT AT PANGALAWA AY IBIGIN ANG KAPWA.  GAWIN NATIN SA IBA ANG IBIG NATING GAWIN NILA SA ATIN.  MAGBIGAY TAYO SA ATING KAPWA NA LUBOS AT NG IBALIK ITO SA ATING NG DIYOS NG APAW AT LIGLIG AT HINDI MAGING MASAMA TAYO SA KAPWA UPANG HINDI ITO TAYO PARUSAHAN NG DIYOS.  GAWIN NATIN AY ANG MAKAESPIRITWAL NA GAWA AT HINDI ANG MALAMAN AT ANG MAKAESPIRITWAL NA GAWA AY ANG PAGSUNOD SA ARAL NG PAG-IBIG AT KUNG MAY PAG-IBIG AY PAGBIBIGAY SA KAPWA ANG ATING MABUTING GAWA NA GAWAING MAKAESPIRITWAL.  ITONG ANG PANANAMPALATAYANG MAY GAWA SA PAMAMAGITAN NITONG MGA ARAL NA ITO MULA SA ARAL AT KAUTUSAN NG PAG-IBIG SA KAPWA.

SA MGA MAGULANG AY ATING IARAL NA MABUTI ANG KAUTUSAN NG DIYOS NA ISABUHAY ANG ARAL NG PAG-IBIG AT PAGSUNOD DITO UPANG LUMAKING MATATAG ANG INYONG MGA ANAK AT HINDI KAYANG MAHIKAYAT SA KASAMAAN.  SINASABI NIYA NA MAGING MATIBAY ANG INYONG PAG-IBIG AT KASUKLAMAN ANG MASAMA.  GANITO NINYO PALAKIHIN ANG INYONG MGA ANAK NA BALOT NG PAG-IBIG ANG PAMILYA MUAL SA PAG-IBIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS UPANG MABUKLOD ANG INYONG PAMILYA SA PAG-IBIG AT HINDI KAYO MAGING WATAK WATAK AT MAGING MATIBAY LABAN SA KASAMAAN.  MAGPAKATIBAY ANG BAWAT PAMILYA SA PAG-IBIG UPANG HINDI ITO MASIRA NG SINUMANG DEMONYO.  MULI ANG BAWAT ISA AY PARTE NG KATAWAN NI KRISTO O NG SIMBAHAN AT LAHAT TAYO AY MAHALAGA SA DIYOS O ANG INYONG MGA ANAK AT BAWAT TAYO AY MAHALAGA SA DIYOS AT MAY KANYA KANYA TAYONG GAMPANIN SA MUNDONG ITO NA DAPAT NATING GALAWAN.  GOD LIGHTS ALL...   

 ANG PAG-IBIG 1CORINTHIANS 13:1-13
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PAG-IBIG NG DIYOS AT KANYANG SINASABI SA LAHAT AT MENSAHE NIYA NA MULA SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA ANG ARAL NA ITO ANG ISABUHAY NG BAWAT ISA UPANG MAGING MAKAHULUNGAN ANG ATNG PANANAMPALATAYA AT HINDI MAGING ISANG BATINGAW LAMANG NA UMAALINGAWNGAW.  ANG PAGSASABUHAY NG MGA ARAL NG PAG-IBIG AY AAKAY SA BAWAT ISA SA PANANAMPALATAYA AT KALOOBAN NG DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment