Saturday, December 23, 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates DECEMBER 24, 2017

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates DECEMBER 24, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"SALVATION AND LOVE AND PEACE"
"Merry Christmas"

"Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot Maria, sapagkat kinululugdan ka ng Diyos.  Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y papanganlan mong Jesus.  Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Diyos na kataas taasan." Luke 1:30-31

"Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakainlanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Luke 1:33

"Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Cristong Panginoon." Luke 2:11

"Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos: "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya."Luke 2:13-14

"Mapalad kayon mga Dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo! "Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin! " Mapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak." Luke 6:20

  "Ang pag-ibig ay matiyaga, at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang paguugali, hindi makasarili, hindi magaglitin, o nagtatanim sa kapwa." 1Corinthians 13:1-13

"Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." Juan 8:12
CBCP AND VATICAN UPDATES
"’MOAS launches Christmas appeal to help Rohingya refugees"
"School workers give ‘Christmas love’ to Urduja-affected families"
MERRY CHRISTMAS TO ALL

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES DECEMBER 24, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "School workers give ‘Christmas love’ to Urduja-affected families". IN POPE WEBSITE ISSUE "’MOAS launches Christmas appeal to help Rohiynga refugees". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "School workers give ‘Christmas love’ to Urduja-affected families".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG PAGKAKAWANGGAWA NG ESKWELAHAN PARA SA MGA NASALANTA NG BAGYONG MGA PAMILYA KUNG SAAN NAMIGAY SILA NG TULONG MULA RELEIF GOODS, MEDICINES AT IBAT IBANG TULONG UPANG MABIGYANG NG KASIYAHAN ANG MGA PAMILYANG NASALANTA.  NAIMBITAHAN ANG ISANG PARI SA PAGTULONG NA ITO AT NAGBIGAY SIYA NG MORAL SPIRITUAL GUIDANCE.  ANG MGA NASALANTA AT NATULUNGAN AY MGA NASA PINAKAMAHIRAP NA KATATAYUAN SA ATING LIPUNAN SA AREA NA ITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN AT HIMALA NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT PATULOY SILANG MANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA SALITA AT ARAL MULA SA BIBLE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MAIGTING NA SUMUSUPORTA SA PAGKAKAWANGGAWA NA ITO NG ESKWELAHANG ITO NA NAG-ORGANISA NG PAGTULONG NA ITO SA MGA NASALANTANG PAMILYA NG BAGYONG URDUJA.  ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AY SUMAINYO AT PATULOY KAYONG MAKATULONG SA KAPWA AT SA GABAY ESPIRITWAL NG CBCP NAWAY PATULOY KAYONG GUMABAY ESPIRITWAL SA PAMUMUHAY SA TAO PARA SA MABUTING PAMUMUHAY NA MAY ESPIRITWAL NA KALIGTASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "’MOAS launches Christmas appeal to help Rohiynga refugees".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY TUNGKOL SA PAGAAPILA NG BLESSING AT ESPIRITU NG KAPASKUHAN PARA SA ROHINGYA REFUGEES SA BANGLADESH.  ANG MGA ROHINGYA AY BIKTIMA NG KARAHASAN SA KANILANG LUGAR AT NANGANGAILANGAN SILA NG TULONG KUNG SAAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AY NANAWAGAN SA MUNDO NG TULONG PARA SA KANILANG PANGANGAILANGAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT KANYANG MAIGTING NA GABAYAN ANG MUNDO MULA SA KATOLIKO AT KRISTYANO SA ESPIRITWAL NA PANANALIG AT MABUTING PAMUMUHAY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NASUPORTA SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA GABAY ESPIRITWAL AT KRISTYANISMO SA BUONG MUNDO.  NAWAY ANG ATING PROMOSYON DITO SA INTERNET AT ATING KAKAYANAN KAAKIBAT ANG GABAY NI MOTHER MARY AY MAKAPAGBAHAGI NG GABAY ESPRITWAL NG SANTO PAPA FRANCIS SA BUONG MUNDO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "SALVATION AND LOVE AND PEACE""Merry Christmas""Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot Maria, sapagkat kinululugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y papanganlan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Diyos na kataas taasan." Luke 1:30-31.  "Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakainlanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Luke 1:33.  "Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Cristong Panginoon." Luke 2:11.  "Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan, na nagpupuri sa Diyos: "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya."Luke 2:13-14.  "Mapalad kayon mga Dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo! "Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin! " Mapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak." Luke 6:20.  "Ang pag-ibig ay matiyaga, at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang paguugali, hindi makasarili, hindi magaglitin, o nagtatanim sa kapwa.".  "Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." Juan 8:12.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA SALVATIONS AT PAG-IBIG AT KAPAYAPAAN NGAYONG PASKO O PAGALALA AT SELEBRA SA PAGSILANG NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ISINUGO NG DIYOS PARA SA KALIGTASAN NG TAO SA MGA KASALANAN NITO.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PAG-IBIG AT HABAG NG DIYOS SA TAO AT PAGBIGYAN TAYO SA ATING PAGKAKASALA SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA KANYA.  ISINUGO SI PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG IPANGARAL ANG MABUTING BALITA NG PAGHAHARI NG DIYOS.  ANG PAGHAHARI NG DIYOS AY NASA PUSO NG MGA TAONG NANANALIG SA KANYA O NASUNOD SA KANYANG KALOOBAN MULA SA PANANALIG KAY KRISTO HESUS.  SINASABI NG DIYOS ANG ARAL NG PAG-IBIG AT ISABUHAY ITO SA MGA GABAY NG PAGTALIMA NG PAG-IBIG AT SA ATING PAKIKIPAGKAPWA AY HINDI LAMANG SA ARAW NG KAPASKUHAN NATIN ISAPRAKTIKA ITO SA ATING KAPWA ANG PAG-IBIG.  MAGPATAWAD AT MAHABAG AT MAGTULUNGAN ANG ISANG ARAL NA MAIISAPRAKTIKA NATIN SA PAG-IBIG SA KAPWA AT MARAMI PANG IBA NA ARAL NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  SUMUNOD TAYO SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG MASALBA TAYO AT MAGKAROON NG BUHAY MULA PANGARAW ARAW HANGGANG WALANG HANGGAN MULA SA MULING PAGKABUHAY O MANATILING BUHAY SA TAKDANG PANAHON.   MAMUHAY NG MAY KALIWANAGAN AT BUHAY SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS. 

SA SITWASYON NGAYON SA MUNDO AT PILIPINAS PARTIKULAR SA SINASAPIT NITONG PANANALASA NG BAGYO NA MAGKASUNOD PA NAMAN MULA KAY URDUJA AT VINTA.  MARAMING AREA AT FAMILIES ANG NASALANTA NITO AT NAKASIRA NG PROPERTIES AT NAKASAWI NG BUHAY NG MARAMI SA IBAT IBANG LUGAR.  NAKAKALUNGKOT ANG PASKO NG MGA NASALANTA GAYUNMAN NAWAY HINDI SILA MAWALAN NG KALIGAYAHAN SA MGA IBIBIGAY NG DIYOS SA MGA TAONG HINDI MAWAWALANG NG PANANALIG SA KANYA.  SA LIPUNANG PILIPINBO AT MUNDO AT PAMAHALAAN AY NAWAY MAKATULONG KAYO SA MULA SA INYONG LABIS NA BLESSINGS PARA SA MGA NASALANTA.  SA MGA RELIGIOUS ORGANIZATIONS MULA SA KATOLIKO KRISTIYANO AY MAGBIGAY NG ESPRITWAL NA GABAY PARA HINDI SILA MAWALAN NG PANANALIG AT ANG KALIGAYAN NA IBIBIGAY NG DIYOS SA KANILA AY KANILANG MATAMO.    GOD LIGHTS ALL...   

ANG PAGTATATAG NG KAHARIAN NG DIYOS LUKE 17:20-32 / ANG MAYAMANG HANGAL LUKE 12:13-21 / PAGHATOL SA KAPWA LUKE 6:37-42 ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGTATATAG NG KAHARIAN NG DIYOS AT ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA ANG PAGHAARI NG DIYOS AY NAGSISIMULA SA PUSO NG TAO O SA MGA TAONG NANANALIG AT SUMUSUNOD SA KANYA.  SA MGA TAONG NAGTITIPON NG KAYAMANG ESPIRITWAL.  ARAL DIN NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA HINDI ANG MATERYAL NA BAGAY LAMANG ANG PAG-UKULAN NG DIYOS KUNDI MATUTONG MANALIG AT MAGBAHAGI SA KAPWA NG MGA BLESSINGS SA KANYA BILANG PAGIIMPOK NG KAYAMANAN SA LANGIT.  MAGBIGAY NG APAW AT LIGLIG AT LALO KA PANG BIBIGYAN SA KAYAMANG INYONG TINATAMASA AT NAGIIMPOK KA PA NG YAMAN SA LANGIT SA INYONG PAGTULONG SA KAPWA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment