Saturday, April 14, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates APRIL 15, 2018

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates APRIL 15, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S


BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG MABUTING BALITA"
EBANGHELYO

"Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. At ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon."  Luke 4:18-19


"Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya." John 8:36

Pinalaya tayo ni Cristo upang manatiling malaya.  Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin muli."  Galatians 5:1

"Yayaman ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila may laman at dugo.  Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya nag diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.  Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan." Hebrews 2:14-15

Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip.  Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman."  Colossians 3:16

"Sinasabi ko sa inyo: ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan."  John 5:24CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at Mass: ‘Christ gives true freedom’"
"
Confab on fake news set"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES APRIL 15, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Confab on fake news set". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at Mass: ‘Christ gives true freedom’" . THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST. THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Confab on fake news set". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA GAGANAPING 52nd WORLD COMMUNICATIONS SA IKA 5 NG MAYO SA Daughters of St. Paul, 2650 FB. Harrison St., Pasay City.  ANG SYMPOSIUM NA ITO NA MAY THEME NA "FAKE NEWS" "POPE INFORMING-FORMING.  ANG LAYUNIN NG PAGTITIPON NA ITO AY ANG PAGHARAP AT RESOLBA SA "FAKE NEWS" AT ANG SOCIAL MEDIA AY MAGING ISANG DAAN SA PAGPUNA O PAGTUTOL SA MGA KAMALIAN AT MAGING DAAN SA PAGEEBANGHELYO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG TAO.  SA USAPING NG PUBLIKASYONG ITO NG CBCP AY NAKIKIISA TAYO SA ISASAGAWANG ITO NG SYMPOSIA BILANG PAGHARAP AT LUTAS SA FAKE NEWS.  ANG SOCIAL MEDIA AY ISANG MAHALAGANG MODERNONG KAALAMAN NA ATING MAGAGAMIT UPANG ANG ATING KAMALAYAN O TUMAAS AT LALO NA ANG PAGEEBANGHELYO AY MAIHAYAG.  MAS SOPISTIKADO KESA SA MGA DIYARYO AT MGA PAMPLETS ITONG SOCIAL MEDIA SA INTERNET BILANG VENUE OF INFORMATIONS AT PROMOTIONS AND DISSEMINATIONS AND COMMUNICATIONS.  ANG INFLUENCE NG SOCIAL MEDIA SA PANAHON NGAYON AY MAY MATAAS NANG RATINGS KUMPARA SA MGA HARD COPIES OF NEWS PAPERS AND ANY OTHER PISIKAL TOOLS IN COMMUNICATIONS AND DISSIMINATIONS.   

THE SOCIAL COULD FORM ORGANIZED AND DESTROY REPUTATIONS AND ANY ELSE IN GOOD AND EVIL DISSIMINATIONS AND ORGANIZING IN INTERNET.   THE FREEDOM OF COMMUNICATIONS AND VOICE PRACTICE MUCH IN INTERNET AND IN THIS MODERN TECHNOLOGY IT IS A VERY SOPISTICATED COMMUNICATIONS AND DISSIMINATIONS MEDIUM.   WE HOPE THE MORAL GUIDANCE AND SPITITUAL GUIDANCE OF THE CHURCH HELP MUCH IN INFLUENCING THE INTERNET FROM SOCIAL MEDIA IN EQUAL AND FAIR AND TRUE INFORMATIONS AND PRODUCE DEVELOPMENTS AND GOOD IMAGE AND MAINTAIN THE SIMPLY COMMON GOOD TO SUPREME GOOD OF GOD.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope Francis at Mass in the Casa Santa Marta on FridayTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at Mass: ‘Christ gives true freedom’".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KALAYAAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG ISANG HALIMBAWA NG KALAAYAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG TAO SA MUNDO.  SA GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG HOMILY AY ATING IBINABAHAGI ITO SA BUONG MUNDO MULA PILIPINAS AT ATING SINUSUPORTAHAN ANG KANYANG MGA PANGARAL AT PAMUMUNO SA SIMBAHAN.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG SIYANG ITINALAGA NG DIYOS PARA SA ATING KALIGTASAN SA ATING MGA KASALANAN AT SIYANG TUMUBOS SA ATING PAGKAKASALA AT ANG KANYANG SALVATIONS SA KRUS AT MGA PANGARAL AT GAWA AY SIYANG NAGPALAYA AT MAGPAPALAYA SA ATIN.  ANG PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NIYA AT PAGSUNOD SA KANYA TUNGO SA DIYOS AY SIYANG MAGPAPAKAYA SA LAHAT.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "ANG MABUTING BALITA" EBANGHELYO "Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. At ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon." Luke 4:18-19.  "Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya." John 8:36.  Pinalaya tayo ni Cristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin muli." Galatians 5:1.  "Yayaman ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya nag diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan." Hebrews 2:14-15.  Ang mga salita ni Cristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman." Colossians 3:16.  "Sinasabi ko sa inyo: ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan." John 5:24.   THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON AY ANG MABUTING BALITA O EBANGHELYO.  ANG MABUTING BALITA ANG KATOTOHANAN NA SIYANG MAGPAPALAYA SA ATING LAHAT.  ANG KALOOBAN NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD AT PANANALIG KAY KRISTO HESUS ANG SIYANG MAGPAPALAYA SA ATIN.  ANG MABUTING BALITA NG PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG SIYANG MAGPAPALAYA SA ATING LAHAT MULA SA ATING MGA KALAGAYAN BILANG TAO AT NAGKASALA NUONG UNA PA AT GABAY UPANG MAMUHAY NG NAAYON SA KANYANG KALOOBAN.  IPINAILALIM NG DIYOS SA PANGINOONG KRISTO LAHAT NG KAPANGYARIHAN AT KAPAMAHALAAN AT SIYA AY GAWING HARI AT SA TAKDANG PANAHON AY ANG DIYOS AY SIYANG MAGHARI SA LAHAT.  SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY DITO IPINAHAHAYAG NG DIYOS ANG KANYANG KALOOBAN AT GINANAP NI KRISTO KRISTO HESUS ANG KALOOBAN NG DIYOS MULA SA MGA SINASABI NG MGA PROPETA PARA SA KALIGTASAN NG LAHAT.  ANG PAGHAHARI NG DIYOS AY NAGBIGAY NG PAGPAPATAWAD SA PAGKAKASALA NG LAHAT AT SA PAG-IBIG AT HABG NIYA AY KANYANG PINAGPAKASAKIT ANG KANYANG ANAK PARA SA ATING KALIGTASAN O MAPATAWAD TAYO SA KASALANAN AT ANG MGA TAO AY MAGBAGO AT MAGING MATUWID SA GAYON AY MAMUMUHAY ANG LAHAT NG HINDI NAGAWA NG KASAMAAN SA KAPWA.  GOD LIGHTS ALL.   

ILANG PANANALITA MULA KAY KRIST HESUS LUKE 16:14-18 ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PANGANGARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS NA ALAM NG DIYOS ANG LAMAN NG PUSO NG LAHAT NG TAO KUNG ITO AY MATUWID O MAKATOTOHANAN.  WALANG MAIITAGO ANG LAHAT O MAGKAKAPAGSINUNGALING SA DIYOS SAPAGKAT ALAM NIYA ANG PUSO AT KALOOBAN AT ISIP NG LAHAT NG TAO.  MAGING MAKATOTOHANAN SA ATING PAMUMUHAY AT NG HINDI NAGKAKASALA SA DIYOS AT PANLOLOKO AT SINUNGALING SA KAPWA NA NAGPAPANGGAP NA MATUWID AY HINDI NAMAN.  HINDI MALILINLANG NINUMAN ANG DIYOS.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment