Saturday, February 9, 2019

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates February 10, 2019

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates February 10, 2019
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"GOD'S MIRACLE IN SICKNESS
AND DANGERS"
HIMALA NG DIYOS SA MGA MAY SAKIT AT NASA PANGANIB


"At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi iadya mo kami sa Masama! Mateo 6:13"

"Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doo'y nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat.  Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae.  Inibsan ito ng lagnat, bumangon at naglingkod sa kanya." Mateo 8:14-15

""Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba.  Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila.  Mateo 15:30

"At tumugon ag Panginoon, " Kung maging singlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka, at matanim sa dagat!' at tatalima ito sa inyo." Lucas 17:6

"Huwag tubig lamang ang inumin mo:uminom ka rin ng kaunting alak.  Ito;y makakatulong sa inyong panunaw at sa iyong kalusugan sapagkat lagi kang sinisikmura." 1Timoteo 5:23

"Mayroon bang maysakit sa inyo? Ipatawag ang matatanda ng iglesia, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon.  At pagalingin ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawawin kung siya'y nagkasala." Santiago 5:14-15
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope: Duty of Christians to raise awareness of Human Trafficking"
"’Pope says UAE trip was ‘new page’ in dialogue between Christians, Muslims"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST 
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES February 10, 2019 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "’Pope says UAE trip was ‘new page’ in dialogue between Christians, Muslims". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: Duty of Christians to raise awareness of Human Trafficking". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "’Pope says UAE trip was ‘new page’ in dialogue between Christians, Muslims". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY TUNGKOL SA PAGBISITA NG SANTO PAPA FRANCIS SA UAE DUBAI AT PAKIKIPAG-DAYALOGO SA MUSLIM RELIGION DUON.  ANG DIALOGONG ITO AY BAGONG PAHINA SA PAGITAN NG MUSLIM CHRISTIAN RELATIONS BILANG MAGKAKAPATID.  NAGCOMMIT SILA NG PAGPAPALAWIG NG KAPAYAPAAN SA MUNDO AT PAGKUNDENA SA KARAHASAN MULA SA MGA USAPING RELIHIYON.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN PARA SA ATING SIMBAHAN MULA SA CBCP O KAPARIAN AT MGA LINGKOD NG SIMBAHAN. SA ISYUNG ITO AY ATING SINUSUPORTAHAN ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA PAKIKIPAGDAYALOG AT MABUTING RELASYON SA MUSLIM SA MIDDLE EAST PARTIKULAR ITONG PAGBISITA NG ATING SANTO PAPA SA UAE DUBAI.  NAWAY BUONG MUNDO AY MANAIG ANG PAGKAKAISA NG LAHAT NG RELIHIYON SA INTERFAITH UNITY AT PAGIIAYO NG KAPAYAPAAN SA MUNDO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: Duty of Christians to raisePope Francis with members of the Galileo Foundation awareness of Human Trafficking". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA USAPIN NG HUMAN TRAFFICKING NA ITO AY PAGLILINGKOD NG MGA KRISTIYANO.  SINUPORTAHAN NG ATING SANTO PAPA FRANCIS ANG GALILEO FOUNDATIONS SA PAGLABAN SA HUMAN TRAFFICKING O MAKABAGONG SLAVERY.  ANG PAGCONCERN LABAN SA HUMAN TRAFFICKING AY PAGLILINGKOD NG MGA KRISTIYANO.  ISINELEBRA NITONG FEB. 08, 23019 AND ARAW NG PAGLABAN SA HUMAN TRAFFICKING AT FEARS OF ST. BAKHITA PATRON NG BIKTIMA NG HUMAN TRAFFICKING.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA AT ESPIRITU SANTO AT GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO. SA ISYUNG ITO AY SINUSUPORTAHAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS AT MGA CONCERN AGAINST HUMAN TRAFFICKING.  MAGKAISA SA PANANALIG SA DIYOS AT KUMILOS UPANG ANG HUMAN TRAFFICKING AY MATIGIL SA PAGKAKALAT NG KARAHASA AT PANGAAPI.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE NEW TESTAMENT AND BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST  "HIMALA NG DIYOS SA MGA MAY SAKIT AT NASA PANGANIB" "At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi iadya mo kami sa Masama! Mateo 6:13" "Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doo'y nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae. Inibsan ito ng lagnat, bumangon at naglingkod sa kanya." Mateo 8:14-15 ""Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Mateo 15:30 "At tumugon ag Panginoon, " Kung maging singlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka, at matanim sa dagat!' at tatalima ito sa inyo." Lucas 17:6 "Huwag tubig lamang ang inumin mo:uminom ka rin ng kaunting alak. Ito;y makakatulong sa inyong panunaw at sa iyong kalusugan sapagkat lagi kang sinisikmura." 1Timoteo 5:23 "Mayroon bang maysakit sa inyo? Ipatawag ang matatanda ng iglesia, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon. At pagalingin ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawawin kung siya'y nagkasala." Santiago 5:14-15 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA TEMANG "HIMALA NG DIYOS SA MGA MAY SAKIT AT NASA PANGANIB" ANG PANGINOONG DIYOS AY GUMAGABAY SA ATIN SA MGA KALAGAYANG ITO NG MGA PAGHIHIMALA AT MAGING PRAKTIKAL.  ANG GABAY NG DIYOS PARA SA MGA MAY SAKIT AY ANDIYAN ANG PRAKTIKAL NA MEDISINA PARA MALUNASAN ANG SAKIT. GINAWA NG DIYOS ITO PARA ANG LAHAT AY MALUNASAN ANG SAKIT MAGING HINDI NANANALIG SA DIYOS AY MAPAPAGALING NG MEDISINA SUBALIT ITO KAGUSTUHAN DIN NG DIYOS BILANG PAGBIBIGAY SA KANILA.  SA MGA NANANALIG LALO NA MAHINA ANG PANANALIG AY GANUON DIN ANG MEDISINA AY ANDIYAN DIN NA MAGPAPAGALING AT KAGUSTUHAN DIN NG DIYOS NA MAPAGALING SILA NG MEDISINA BILANG PAGBIBIGAY PAGKAKATAON SA KANILA.  MAY GABAY NA HIMALA ANG DIYOS SA MGA NANANALIG SA KANYA NA KAHIT HINDI NA ITO LUNASAN PA NG MEDISINA AY GAGALING SA KAYANG KARAMDAMAN KAGAYA NG GINAWA NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MGA MAY SAKIT.  MAY MGA LINGKOD ANG DIYOS NA NAGPAPAGALING SA MGA MAY SAKIT AT KAILANGAN DIN NG PANANALIG ITO PARA GUMALING.  MAARI DIN ANG ATING MGA PANALANGING MAY MALAKING PANANALIG UPANG TAYO AY GUMALING.  MAARIN DIN NA TAYONG MAY NANANAMPALATAYA LALO AT MAY MALAKING PANANALIG AY IPAGDASAL ANG MAY SAKIT PARA GUMALING AT ITO AY PINAKIKINGGAN NG DIYOS.  

ATING ALAGAAN ANG ATING SARILI SAPAGKAT MAHALAGA ANG BUHAY PARA ITO AY GAMITIN SA MABUTI AT PAGSUNOD SA DIYOS.  MAY MGA IBAT IBANG NILIKHA ANG DIYOS NA MAKAKATULONG PRAKTIKAL SA ATING KALUSUGAN KAGAYA NG ALAK NA MAARING INUMIN PARA SA PANUNAW AT KALUSUGAN AT SAME LIKE AT IBAT IBANG MGA SUPLEMENTO AY MAKAKATULONG SA ATING KALUSUGAN.  ITONG MGA ITO LALO NA AT SASAMAHAN NG PANANALIG AY LALONG MAGIGING EPEKTIBO.  HIGIT SA LAHAT AY MANALIG NA HUWAG MAGKASAKIT AT ALAGAAN ANG ATING SARILI NA MAKAIWAS SA SAKIT.  MAY MGA TAONG MAHIHINA ANG KATAWAN KAYA NAGKAKASAKIT KAHIT NA ANONG ALAGA GAYUNMAN ANDIYAN ANG MGA GINAWA NG DIYOS PARA DITO AT MANALIG NG MALAKI PARA IADYA DITO LALO SA KAPAHAMAKAN O PANGANIB.

ANG DIYOS AY NAKAGABAY DIN ANG NAGAWA NG HIMALA KUNG ANG ISANG TAO AY NASA PANGANIB AT MAIIWAS SA KAPAHAMAKAN. KAGAYA NG DASAL NA ITINURO NG PANGINONG KRISTO HESUS NA IADYA TAYO SA MASAMA AY ATING LAGING DASALIN ITO PARA IADYA TAYO SA PANGANIB AT KASAMAAN. 

ANG PILIPINAS NGAYON AT IBANG BANSA AY NAKAKARANASA NG OUTBREAK SA SAKIT KAGAYA NG TIGDAS O MEASLES SA LENGGWAHENG INGGLES AT ITO AY HINDI PANGKARANIWAN SA MGA BATA DAHIL ITO AY NAKAKAMATAY KUNG KAYAT MANALIG NG HUSTO PARA ITO AY MATIGIL SA BANSA AT IBANG BANSA AT MAGAMOT AT MALUNASAN ITO.  SA PRAKTIKAL AY IPANALIG NATIN NA MAY GAMOT NA KAGAYA NG BAKSIN NA MAKAKATULONG PARA MAIWASAN ITO.  TAYO AY MANALIG NA HINDI NA MULING MAULIT ANG PANGAABUSO SA PAMAHALAAN SA MGA PAGBABAKUNA.  GOD LIGHTS ALL.

ANG PANANALIG NG ISANG CANANEA MATEO 15:21-28 / ANG PAGPAPAGALING SA ALIPIN NG KAPITANG ROMANO LUCAS 7:1-10  AY TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL.  ANG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MENSAHENG ITO AY TUNGKOL SA PAGPAPAGALING NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MGA MAYSAKIT.   ANG MALAKING PANANALIG NG ISANG INA PARA MAPAGALING ANG KANYANG ANAK AY PINAGALING NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT NAGUSTUHAN NIYA NAG PANANALIG NITO.  GAYUNDIN SA KAPITANG ROMANO NA NAIS GUMALING ANG KANYANG ALIPIN NA MAY PAMBIHIRA DIN NA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  PINANALIGAN NIYA ANG KAPANGYARIHAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA SA SALITA LAMANG NITO AY GAGALING NA ANG KANYANG ALIPIN AT PINAGALING NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG KANYANG ALIPIN.  ANG MALAKING PANANALIG AY ATING KAILANGAN UPANG MAPAGALING ANG ATING KARAMDAMAN O LUMAPIT TAYO SA DIYOS UPANG TAYO AY KANYANG PAGALINGIN AT MAGKAROON NG MALAKING PANANALIG UPANG ITO AY MATAMO.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY AND SUFFERING INTERNAL CONFLICTS ALSO AND INEQULITIES FROM POVERTY ISSUES, WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

WITH LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY AND GUIDANCE WE ARE UNITING THE PHILIPPINE SOCIETY ALL CLASS LEVEL FROM RICH TO POOR IN SUPPORTING THE PEACE TALKS AND AGREEMENT ON REFORMATIONS OF POLITICS AND ECONOMICS OR ADDRESSING AND RESOLVING GENERALLY THE ROOT OF INTERNAL CONFLICTS OF GPH AND CPP-NPA-NDF AND ALSO MILF AND GPH BBL PASSING TO IMPLEMENT THE AGREEMENT BY PRESIDENT DUTERTE IN HIS TERM AND THE FILIPINO PEOPLE LIVE FAIR AND GOOD AND PEACEFUL IN THIS COUNTRY.  OUR UNITY WILL SUPPORT PRESIDENT DUTERTE IN IMPLEMENTING THE AGREEMENT FROM FORMING IT BY BOTH SIDE WITH THE SOCIETY.  IT IS THE RIGHT VENUE TO CHANGE THIS COUNTRY AND ADHERE PEACEFUL AND FAIR NATION.  KEEP FAITH IN GOD AND JESUS CHRIST WITH MOTHER MARY GUIDANCE AND LIGHTS TO US.  WE PRAY MOTHER MARY MIRACLES ALWAYS TO UNITE US.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18 5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7

"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."


--------------------------------------------------------------------------------------------------
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment