Saturday, January 6, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 07, 2018

0 comments


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 07, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PEACEFUL MISSIONS"
"OPPRESSION'S AND SALVATIONS"

FEAST OF BLACK NAZARENE
PHILIPPINES

"Ako ang mabuting pastol.  Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." John 10:11

"Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya."John 3:17


"Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan.  Ako ang pagkaing nagbibigay buhay."  John 6:47

"Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.  Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hihiwalay sa akin."John 15:5

"Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sapagkat nang si Cristo'y magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawang dapat tularan."1Peter 2:21

"Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan at nagsinungaling kailanman.  Nang siya'y alipustain hindi siya gumanti.  Nang siya ay pahirapan hindi siya nagbant.  Nananalig siya sa Diyos na makatarungan."  1Peter 2:22-23

"Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala.  Ngunit kung nagkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama.  At iya'y si Jesu-Cristo, ang walang sala." 1Juan 2:1CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at Audience: Penitential rite prepares us for Eucharist"
"Church’s New Year wish: ‘Enlightened’ PH, committed to uphold human rights ​"

Pope Francis greets pilgrims and visitors at his General Audince in the Paul VI Hall
KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JANUARY 07, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church’s New Year wish: ‘Enlightened’ PH, committed to uphold human rights​". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at Audience: Penitential rite prepares us for Eucharist". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church’s New Year wish: ‘Enlightened’ PH, committed to uphold human rights​".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG WISH O KAHILINGAN NG SIMBAHANG KATOLIKO O CBCP MULA SA CARITAS NATIONAL DIRECTOR ROLANDO TIRONA NA MALIWANAGAN ANG BANSA NA YAKAPIN AT PAG-IBAYUHIN ANG KARAPATANG PANTAO AT KABANALAN SA BUHAY.  NAIS NIYA NA MAGING MAUNLAD TAYO SA MAKATAO AT ESPIRITWAL NA PAGPAPAHALAGA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AT KANYANG KALIWANAGAN AT APARISYON AY NANANALIG NA SAMAHAN NG BANAL NA SANTA MARIA AT GABAY NITONG KALIWANAGAN ANG SIMBAHANG KATOLIKO AT ATING CBCP SA MATIBAY AT PATULOY NA PAGKAKAISA NG PANANALIG AT BUKLOD SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA SA GABAY NG ATING CBCP SA SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG BANSA SA KAHILINGAN NITO NA PAGPAPAIGTING NG KARAPATANG PANTAO AT PAMUMUHAY KABANALAN SA BANSA AT HARAPIN ANG BUHAY PARTIKULAR NA ANG MGA NANGYAYARI SA BANSA O DAGOK SA BANSA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope Francis greets pilgrims and visitors at his General Audince in the Paul VI HallTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at Audience: Penitential rite prepares us for Eucharist".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY TUNGKOL SA PAGSISI BAGO TANGGAPIN ANG EUCHARISTIYA O TINAPAY NA PINAGSASALUHAN SA PIGBING NG PAGMIMISA.  ANG PAGISISI ANG ATING DAPAT NA GAWIN PARA SA PAGTANGGAP NG AWA AT HABAG NG DIYOS AT PAGHAHARI NG DIYOS MULA SA TAGAPAMAGITAN NA SI PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG HABAG AT HAIN SA PAGPAPATAWAD SA ATING PAGKAKASALA SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA KANYA TUNGO SA DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BIYAYAAN SIYA NG IBAYONG KALAKASAN AT TIBAY SA PAGDADALA NG KRISTIYANISMO SA MUNDO AT KALIGTASANG ARAL NG DIYOS AT KRISTO HESUS.  NAWAY ANG KALAKASAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY LAGING GUMABAY SA KANYA AT KAYANIN ANG PAPAPASUNOD SA ESPIRITWAL AT MABUTI TAO AT MUNDO SA PANANALIG SA DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "PEACEFUL MISSIONS" "OPPRESSION'S AND SALVATIONS" FEAST OF BLACK NAZARENE PHILIPPINES.  "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." John 10:11.  "Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya."John 3:17.  "Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." John 6:47.  "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hihiwalay sa akin."John 15:5.  "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sapagkat nang si Cristo'y magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawang dapat tularan."1Peter 2:21.  "Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan at nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan hindi siya nagbant. Nananalig siya sa Diyos na makatarungan." 1Peter 2:22-23.  "Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung nagkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iya'y si Jesu-Cristo, ang walang sala." 1Juan 2:1  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATIONS.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL MISYON NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA MUNDO AT ATAS SA KANYA NG DIYOS SA GAWAING ITO.  ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY NAGPAKAHIRAP AT NAGBUWIS NG BUHAY SA PAGLILIGTAS SA LAHAT SA PAGKAKASALA AT PATULOY NA PAGPAPATAWAD NG PAGKAKASALA AT PANGANGARAL NG KALIGTASAN AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY NA KALOOBAN NG DIYOS.  MAPAYAPANG PANGANGARAL ANG KANYANG MISYON AT HINDI ANG PAGPAPARUSA NG TAO SA KASAMAAN KUNDI PATAWARIN ANG MGA TAO AT PAGTIYAGAAN ISALBA SA KASALANAN AT SIYA AY PINAHIRAPAN AT IPINAKO SA MISYON NIYANG ITO SUBALIT HINDI SIYA GUMAWA NG ANUMANG MGA BAGAY NA MASAMA DITO AT SA BUONG PAMUMUHAY NIYA.  TINURUAN NIYA TAYO NG PAGMAMAHALAN AT KAYA NATING IBIGAY ANG BUHAY PARA SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KAPWA PARA MABUTI AT KALOOBAN NG DIYOS.  TINURUAN NIYA TAYONG MAGTIIS PARA KAYANIN ANG PAMUMUHAY NA MABUTI AT SA KANYANG HALIMBAWA AY MATIIS NATING ANG PAGGAWA NG MABUTI KAHIT IBIGAY PA NATIN ANG ATING BUHAY O MAGHIRAP TAYO GAYUNMAN ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY PARA SA DIYOS AT MABUTI AT KAPWA AY SIYANG MAGKAKAMIT NITO O SIYANG BINIBIGYAN NG BUHAY NG DIYOS HANGGANG WALANG HANGGAN.  ISABUHAY ANG MABUTING BALITA O KALOOBAN NG DIYOS AT KAHIT KAPALIT NITO AY BUHAY NINYO AT MAKAKAPAMUHAY KAYO NG HIGIT AT MAY BUHAY. 

SA ATING MODERNONG PANAHON PRAKTIKAL NA ANG PAGGAWA NA MABUTI AT PARA SA KAPWA AY HALOS NAGIGING BUHAY DIN ANG KAPALIT.  TAYONG LAHAT AY MAGTULUNGAN AT MAGKAISA PARA SA ATING KAPWA FOR GOOD FOR GOD.  HINDI NANGANGAHULUNGAN NG IBIGAY MO ANG BUHAY MO SA KAPWA O ANG SINUMANG NAGIINGAT NG BUHAY AY SIYANG MAWAWALAN NITO AY GAGAWA KA NG MGA KAPAHAMAKAN, HINDI GANUON ANG IBIG SABIHIN NG MGA TALATANG YAON.  ANG PAGGAWA NG MABUTI AYON SA SALITA NG DIYOS AY WITH YOUR LIFE WILL GIVE YOU LIFE O SINASABING NAGAWA NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA SA PAMAMAGITAN NG MAPAYAPANG PARAAN HALIMBAWA NA NANGARAL KA PARA PABUTIHIN ANG KAPWA AY KAPALIT AY ANG BUHAY NIYA TO SAVE ALL FROM SINS MULA SA SARILI AT PAGGAWA SA KAPWA. 

KUNG NAGKAKASALA KA NG PANGAAPI ISINASALBA NIYA KAYO SA PAGKAKASALA NG PANGAAPI O PINAGBABAGO KAYO PARA HINDI KAYO MAGKASALA AT ANG BIKTIMA NINYO AY INILILIGTAS NIYA LALO SA MGA KASAMAAN AT PANGAAPI NINYO NA GINAGAWA AT SA GANITONG PAGLILIGTAS AT ARAL AY PAREHONG MALIGTAS SA HALIP NA LIPULIN NA ITONG NANGAAPI AT ITONG INAAPI LAMANG ANG ILIGAS AT ITO AY MANGYAYARI SA TAKDANG PANAHON SWA PAGHUHUSGA SA LAHAT.  MAY KAPAMAHALAANG GINAWA NA GANITO DIN HALOS HARAPIN ITO BAGAMAT BINIGYAN NG OTORI NA PARUSAHAN O AWATIN IN FORCE NITO ANG MGA NAGKAKAMALI IN PRACTICAL LIFE.  SA MISYON NI JESUS CHRIST AY PARANG PARI NA IN PEACE AWATIN ANG KASAMAAN AT BIGYAN NG PAGPAPATAWAD.   GOD LIGHTS ALL...   

PAGBABALIK MULA SA EGIPTO MATTHEW 2:23  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGBABALIK AT PANINIRAHAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT KANYANG PAMILYA SA NAZARETH AT DITO NATUPAD ANG KASULATAN MULA SA MGA PROPETA NA SIYA'Y TATAWAGING NAZARENO.  ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINULAAN NA NG MGA PROPETA SA NAKARAAN NA SISIBOL SA NAZARETH AT TINAWAG SIYANG NAZARENO BILANG TAGA NAZARETH.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY KINIKILALA BILANG NAZARENO SA PILIPINAS MULA SA SIMBOLO NG BLACK NAZARENE NA IPINAGDIRIWANG SA IKA ENERO 9 TAON TAON.  ANG BLACK NAZARENE AY ISANG SIMBOLO NG PAGHIHIRAP NI KRISTO HESUS SA KRUS AT SA PAGALALA SA PAGHIHIRAP NI KRISTO AT PAKIKIISA DITO AY PINANINIWALAAN NG ILANG DEBOTO NA ITO AY NAKAKAGALING SAKIT AT IBAT IBANG HIMALA ANG DULOT NITO.  NAGING BANTOG ANG SIMBOLONG ITO NG BLACK NAZARENE SA MGA PILIPINO SA MGA PINAGDAANAN NITONG MGA IBAT IBANG SAKUNA NA ISANG HIMALA AYON SA MGA NANINIWALA AT NAPANATILI ITO BILANG SIMBOLO.  MULI ANG SIMBOLONG ITO AT SIMBOLO LAMANG PARA SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT DIYOS SA KALANGITAN AT HINDI PANALIGAN ANG SIMBOLONG ITO. 

NAGING BANSAG SA MGA KRISTIYANO NA TAWAGING POON ANG MGA GANITONG SIMBOLO O IMAHEN GAYUNMAN MULI ANG POON NATIN AY PANGINOONG KRISTO HESUS SA LANGIT.  MAY SIMBOLO MAN O WALA NG GANITONG MGA ITIM NA NAZARENO O ANUMANG SIMBOLO NA MAKARELIHIYON AY MANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY MULA SA PUSO NATIN AT MAGPAILALIM SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT ALALAHANIN LAGI ANG PAGLILIGTAS NA ITO AT ARAL NG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS SA KALIGTASAN AT ESPIRITWAL.

NAGKAKAISA ANG TAO SA SIMBOLONG ITO NA ITIM NA NAZARENO UPANG IPAKITA ANG PANANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAKIISA SA KANYANG PAGHIHIRAP SA PAGLILIGTAS SA TAO SA PAMAMAGITAN NG PROSESYON NA ISINASAGAWA SA ITIM NA NAZARENO.  MULI NAWAY SA PUSO NG LAHAT ANG DIYOS AT KRISTO HESUS SA KALANGITAN ANG ATING PINANALIGAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment