Saturday, January 27, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 28, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 28, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Ang Hilig ng Laman at Tuntunin ng Isip"

"Ito ang kalagayan ko: sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan." Romans 7:25

"Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay na Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritwal."Romans 8:5

"Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman." Romans 8:12

"Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig at katapatan, tayong lahat ay tumanggap sa kanya ng abut-abot na kaloob." John 1:16

"At sinabi niya sa kanilang lahat:  Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan niya." Luke 12:15

"Pagsikapan ninyong mamuhay nang tahimik.  Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain.  Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinasabi namin sa inyo."  1Thessalonians 4:11

"Sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanapbuhay at mamuhay ng maayos." 2Thessalonians 3:12   
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope to Davos Economic Forum: Opportunites for integral development"
"Pre-Valentine’s Candy-giving to tackle ‘enemy’ of true love"

Photo outside the Davos Congress Centre ahead of the opening of the World Economic ForumKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JANUARY 28, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Pre-Valentine’s Candy-giving to tackle ‘enemy’ of true love". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope to Davos Economic Forum: Opportunites for integral development". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Pre-Valentine’s Candy-giving to tackle ‘enemy’ of true love". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG DARATING NA VALENTINES DAY NA TRADISYON NA NG SIMBAHAN NA MAGBIGAY NG CANDY PARA SA MATAPAT AT HINDI MAKALAMAN NA PAGMAMAHAL AT ITO AY ISANG PAGSASALITA LABAN SA KALASWAAN NA KALABAN NG TOTONG PAG-IBIG.  ANG KALASWAAN AT KAWALAN NG MAKATOTOHANANG PAG-IBIG AT HINDI MAKALAMAN AY NAUUWI LANG SA PAGPAPALIGAYA NG MGA SARILI NG BABAE'T LALAKI AT PAGTATALIK NG MGA MAGKASINTAHAN NA WALA SA SAKRAMENTO NG KASAL O BASBAS NG SIMBAHAN O DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT ESPIRITU SANTO AY PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGAN AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT MAGING MATIBAY SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT DIYOS. 

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP AT SA ISYUNG ITO NGAYON NA KANILANG BINIGYAN NG ARAL AY SANA ANG ATING MGA KABATAAN AY MAHUBOG NG ATING SIMBAHAN NA IWAKSI ANG MAKALAMANG PAGNANASA AT ANG PAGTUUNAN AY ESPIRITWAL NA BAGAY O PAG-IBIG NA MAKATOTOHANAN AT HINDI ANG MAKALAMAN SA PAGDARAOS NG VALENTINES DAY.  MAKIISA SA PAGBIBIGAY NG CANDY BILANG PEACE OFFERINGS AND LOVE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Photo outside the Davos Congress Centre ahead of the opening of the World Economic ForumTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT"Pope to Davos Economic Forum: Opportunites for integral development".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY TUNGKOL SA WEF O WORLD ECONOMIC FORUM SA DAVO SWITZERLAND.  PAGPROTEKTA SA DIGNIDAD NG ISANG TAO AY ISANG MAHALAGA AT PARTIKULAR AY PAGBUBUKAS NG BUHAY NA OPPORTUNIDAD SA LARANGAN NG INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENTS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT BANAL NA ESPIRITU AT PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT MAGING MATIBAY SA PANANALIG AT PAGTALIMA AT PAGSASABUHAY NG ARAL NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY MAIGTING ANG SUPORTA SA GABAY NIYANG ITO SA WEF AT NAWAY ANG SAMAHANG ITO AY MAKATULONG SA MUNDO NG MABUTING PAMUMUHAY SA LAYUNIN NITO BILANG  NON-PROFIT ORGANIZATIONS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "Ang Hilig ng Laman at Tuntunin ng Isip".  "Ito ang kalagayan ko: sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan." Romans 7:25.  "Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay na Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritwal."Romans 8:5.  "Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman." Romans 8:12.  "Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig at katapatan, tayong lahat ay tumanggap sa kanya ng abut-abot na kaloob." John 1:16.  "At sinabi niya sa kanilang lahat: Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan niya." Luke 12:15.  "Pagsikapan ninyong mamuhay nang tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinasabi namin sa inyo." 1Thessalonians 4:11.  "Sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanapbuhay at mamuhay ng maayos." 2Thessalonians 3:12.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATIONS.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA "HILIG NG LAMAN TUNTUNIN NG ISIP".  SINABI NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT SA MGA APOSTOL HINGGIL SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT PAGTALIMA NG ATING KATAWAN.  TAYO AY MAMUHAY AYON SA GABAY NG ESPIRITU AT IWAKSI ANG PAGNANASA NG LAMAN.  MAMUHAY TAYO SA PAG-IBIG NI KRISTO AT HINDI SA MAKALAMANG PAMUMUHAY.  PAGSIKAPAN NATIN NA MAMUHAY NG MABUTI O AYON SA ESPIRITU AT HINDI SA LAMAN AT HINDI NATIN SUNDIN ANG DIWANG MAKALAMAN NA NASA ATIN KUNG SAAN ITO AY WALA NA SA ATING PAGTANGGAP SA PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG GABAY NG PAG-IBIG AY MABUTING PAMUMUHAY ANG IDUDULOT SA IBAT IBANG MAKALAMANG PAGNANASA.  ANG PAGNANASA O PAGGAWA NG MASAMA SA MATERYAL, LAMAN O SEKSWAL, AT IBAT IBANG MGA TUNTUNIN NG ATING ISIP AT KATAWAN AY ATING DAPAT KONTROLIN AT MAGTIIS SA PAGGAWA NG MATUWID.   

ANG MATERYAL NA BAGAY AY ATING PANGNGAILANGAN SA BUHAY SUBALIT HINDI PARA MAMUHAY NG MAKAMATERYAL NA BAGAY KUNDI GAMITIN ITO PARA MABUTING BAGAY AT MAKAESPIRITWAL NA BAGAY.  SINASABI NG DIYOS NA KAHIT IBIGAY MO PA ITO SA SIMBAHAN KUNG HINDI KA NAMAN NAGPAPAIRAL NG HABAG, KATARUNGAN AT KATAPAN AY HINDI ITO MABUTING PAMUMUHAY KAHIT NA TAMA ANG MAGBIGAY SA SIMBAHAN. SINASABI NGA SA MABUTING BALITA MULA SA APOSTOL NA MAGHANAPBUHAY TAYO AT MAGPAGAL TAYO PARA SA ATING IKINABUBUHAY SUBALIT MAMUHAY TAYONG MABUTI AT HINDI MAKAMATERYAL O MAKALAMAN.  MAGTIIS AT MAGSIKAP O MAKIBAKA SA PAMUMUHAY NG MABUTING BALITA O KALOOBAN NG DIYOS AT MAKAYA ITONG ISABUHAY.  ANG PAMUMUHY ANG MABUTI AY ISANG PAKIKIBAKA SA ATING PANGARAW ARAW NA GAWA.  GOD LIGHTS ALL.   

ANG PAGPAPAKAIN NG APAT NA LIBO MATTHEW 15:32-39 TINULIGSA NI JESUS ANG MGA ESKRIBA AT MGA PARISEO MATTHEW 23:13-28  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGHIHIMALA NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA KANYANG PANGANGARAL NA NAGPAKAIN SIYA NG NASA APAT NA LIBONG KATAO KUNG SAAN SIYA AY NAHABAG SA MGA TAONG ITO NA NANANALIG SA KANYA AT MAGHAPONG NAKINIG SA KANYANG PANANALITA AT MGA ARAL.  SINASABI DIN SA MABUTING BALITA TUNGKOL SA PAGTULIGSA NI PANGINOONG KRISTO HESUS SA TINATAWAG NA PARISEO AT ESKRIBA NG KANYANG PANAHON SA ISRAEL SA KANILANG KASAMAAN O PAGPAPAIMBABAW KUNG SAAN ISA SA MGA PANUNULIGSA NIYA DITO AY NAGBIBIGAY NGA SILA NG IKAPU NG WALANG HALAGANG GULAY SUBLIT DAPAT ANG KATARUNGAN, ANG PAGKAHABAG, AT ANG KATAPATAN AY HINDI DAPAT KALIGTAAN GAYUNMAN WASTO NAMAN ANG PAGBIBIGAY NG IKAPU NA KANILANG NAKAGISNAN.

ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY NALALAMAN NA MAY PANGANGAILANGAN ANG TAO AT KUNG MANANALIG TAYO SA KANYA AY HINDI NIYA TAYO PABABAYAAN NA MAGUTOM KAGAYA NG KANYANG GINAWANG HIMALA AKTWAL SA MGA NAKINIG SA KANYA NG MGA PANAHON NIYA.  SA ATING PANAHON MANALIG TAYO AT ANG PANGANGAILANGAN NATING PAGKAIN AT LAHAT AY IBIBIGAY NIYA.  HIGIT SA LAHAT AY MANALIG AT HINDI ANG UNAHIN ANG PAGKAIN KUNG SAAN ANG MGA TAONG NAKINIG SA KANYA NUON KAHIT MAGUTOM SA PAKIKINIG SA HALIP NA PAGKAIN ANG ISIPIN AY PATULOY SA PAGSUNOD SA KANYA AT HINDI NAMAN NIYA ITO PINABAYAAN. 

SA ARAL NAMAN NIYA TUNGKOL SA KANYANG PAGTULIGSA SA MGA ESKRIBA AT PARISEO AY KANYANG PINAGSABIHAN ANG MGA ITO SA KASAKIMAN AT KASAMAAN AT KAHIT MAN SA NAGING KABUTIHAN NITO AY KANYANG INIARAL AT DAGDAG PA RIN DITO AY PAGPAPAIRAL NG KATARUNGAN AT KATAPATAN AT PAGKAHAAG KUNG SAAN MGA TUSO AT KORAP ITONG MGA ITO AT NAPAKARAMING PAGKAKASALA.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment