Saturday, March 3, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 03, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MARCH 03, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"HEALTH CARES AND HEALING
IN FAITH IN JESUS CHRIST
AND GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS
AND MIRACLES"
"EXORCISM"

"Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa isa nga sinagoga. May isang babae roon na labing walang taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritung nasa kanya.  Nang makita ni Jesus ang babae, kanyang tinawag at sinabi rito, "Magaling ka na sa iyong karamdaman!." At ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae; nuon di'y nakaunat at nagpuri sa Diyos." Luke 13:10-13

"Samantalang naglalakad si Jesus, siniksik siya ng mga tao.  Kabilang sa mga ito ang isang babaeng labingdalawang taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kanyang damit; at pagdaka'y tumigil ang kanyang pagdugo." Luke 8:43-44

"At saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod, o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga maysakit, at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kautusan. At lahat ng makahipo sa kanya ay gumagaling."  Mark 6:56

"Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba.  Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila." Matthew 15:30


"Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng Iglesia, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon.  At pagagalingin ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya.  Ibabangon siya ng panginoon, at patatawarin kung siya'y nagkasala."  James 5:14-15

"Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu.  At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may kapangyarihang nagmumula sa kanya, na nagpapagaling sa lahat." Luke 6:18-19

     May isang lalaki roon sa karamihan may sumigaw ng ganito: "Guro, pakitingnan po ninyo ang aking anak na lalaki ang kaisa-isa kong anak! Inaalihan siya ng masamang espiritu, at bigla na lamang sumisigaw.  Pinapangingisay siya rito hanggang sa bumula ang kanyang bibig; sinasaktan siya at ayaw iwanan. At sinabi niya sa lalaki, "dalhin mo rito ang iyong anak." Samantalang lumapit ang bata, siya'y inilugmok sa lupa at pinapangisay ng demonyo. Pinagwikaan ng Jesus ang masamang espiritu, pinagaling ang bata, at ibinigay sa kanyang ama." Luke 9:38-42

    "Pinagaling ni Jesus ang Gergeserong inaalihan ng mga Demonyo" Luke 8:26-37



CBCP AND VATICAN UPDATES
"Mercy Friday: Pope visits women in semi-detention with young children"
"Bishop: God’s grace brings ‘dynamism’ into priestly, religious life"
Pope Francis spends Mercy Friday at Casa di Leda with mothers and their children


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"




TODAY UPDATES MARCH 03, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"



THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Bishop: God’s grace brings ‘dynamism’ into priestly, religious life". IN POPE WEBSITE ISSUE "Mercy Friday: Pope visits women in semi-detention with young children". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Bishop: God’s grace brings ‘dynamism’ into priestly, religious life". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG BIYAYA NG DIYOS NA NAGPAPALAKAS SA ATING MGA KAPARIAN AT ATING BUHAY ESPRITWAL O RELIHIYON.  KAGAYA NG TUBIG NA BUMUBUHAY SA MGA HALAMAN AY ANG BIYAYA NG DIYOS ANG SIYANG NAGPAPALAKAS SA MGA KAPARIAN AT MGA NANANALIG SA KANYA.  GABAY SA HOMILY NG BAGONG TALAGANG BISHOP SA DAVAO MATI BISHOP ABEL APIGO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING MGA KAPARIAN NA MAGING ENERHIYA NG KANILANG PANANALIG AT LAKAS SA PANANALIG SA ATNG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT PAGGABAY SA SANGKATAUHAN SA KALOOBAN NG DIYOS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA GABAY NG CBCP O SIMBAHANG KATOLIKO SA PANGANGARAL NG ARAL NG DIYOS AT KRISTO HESUS PARA SA KALIGTASAN AT MABUTING PAMUMUHAY AT SA GABAY NA ITO NI BISHOP ABEL APIGO AY ATING SINUSUPORTAHAN ITO AT ANG KALIWANANGA NI MOTHER MARY AY ISUGO SA KANYAG NG DIYOS AT MAGING ENERHIYA NG KANYANG PAMAMALAKAYA AT PANGANGARAL.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope Francis spends Mercy Friday at Casa di Leda with mothers and their childrenTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Mercy Friday: Pope visits women in semi-detention with young children".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGBISITA NG SANTO PAPA FRANCIS SA ISANG BAHAY KALINGA SA SINASABING CASA DE LIDA NA KUNG SAAN ITO AY KINAKALINGA ANG MGA KABABAIHANG MAY NAGAWANG MINOR OFFENSES AT PWEDE SILANG MAKAPAMUHAY KASAMA ANG KANILANG MGA ANAK AT KINILALA PA RIN ANG KANILANG PARENTAL LEGAL RIGHTS.  NAGING MALAKING OPORTUNIDAD ITO NA MASABI SA ATING SANTO PAPA ANG DULOT NG PAGBIBIGAY NA ITO IN RAISING THEIR CHILDREN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIYA AY BIGYAN NG KALAKASAN AT IADYA SA LAHAT NG KASAMAAN AT GABAYAN SA KANYANG PAGSISILBI SA MUNDO O MGA TAO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SA KANYANG PAGGABAY NA ITO SA MGA KABABAIHAN NA KANYANG BIGYAN SILA NG PAGKAKATAON SA KANILANG KALAGAYAN.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "HEALTH CARES AND HEALING IN FAITH IN JESUS CHRIST AND GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES" "EXORCISM" "Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa isa nga sinagoga. May isang babae roon na labing walang taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritung nasa kanya. Nang makita ni Jesus ang babae, kanyang tinawag at sinabi rito, "Magaling ka na sa iyong karamdaman!." At ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae; nuon di'y nakaunat at nagpuri sa Diyos." Luke 13:10-13 "Samantalang naglalakad si Jesus, siniksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng labingdalawang taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kanyang damit; at pagdaka'y tumigil ang kanyang pagdugo." Luke 8:43-44.  "At saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod, o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga maysakit, at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kautusan. At lahat ng makahipo sa kanya ay gumagaling." Mark 6:56.  "Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila." Matthew 15:30.  "Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng Iglesia, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya. Ibabangon siya ng panginoon, at patatawarin kung siya'y nagkasala." James 5:14-15.  "Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may kapangyarihang nagmumula sa kanya, na nagpapagaling sa lahat." Luke 6:18-19" May isang lalaki roon sa karamihan may sumigaw ng ganito: "Guro, pakitingnan po ninyo ang aking anak na lalaki ang kaisa-isa kong anak! Inaalihan siya ng masamang espiritu, at bigla na lamang sumisigaw. Pinapangingisay siya rito hanggang sa bumula ang kanyang bibig; sinasaktan siya at ayaw iwanan. At sinabi niya sa lalaki, "dalhin mo rito ang iyong anak." Samantalang lumapit ang bata, siya'y inilugmok sa lupa at pinapangisay ng demonyo. Pinagwikaan ng Jesus ang masamang espiritu, pinagaling ang bata, at ibinigay sa kanyang ama." Luke 9:38-42 "Pinagaling ni Jesus ang Gergeserong inaalihan ng mga Demonyo" Luke 8:26-37.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS PARA SA ATING KAGALINGAN SA ATING KARAMDAMAN AT ANG PANANALIG NATIN AT PANANAMPALATAYA AT PANANALANGIN SA DIYOS AT KRISTO HESUS AY SIYANG NAGPAPAGALING SA ATING KARAMDAMAN MULA SA MGA TAONG WALA NANG LUNAS AT WALANG MAKAKAGAMOT PA AT MAGING NAPAPAGBIGYAN PA SA IBINIGAY NA MEDISINA PARA SA PAGKAKATAON NA BAGONG BUHAY AY ANG DIYOS PA RIN ANG NAGPAPAGALING SA ATING PANANALIG AT KANYANG HABAG.  PANANALIG DIN ANG NAGPAPAGALING UPANG ANG MGA MASASAMANG ESPRITU O MGA DEMONYO AY MAPAALIS SA MGA TAONG SINASAPIAN AT SINASANIBAN NITO.  BUONG PUSONG MANALIG TAYOS SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT MAKAKATAGPO TAYO NG KAGALINGAN SA ATING MGA KARAMDAMAN.  ANG ATING PANANALIG ANG MAGPAPAGALING SA ATIN AT SIYANG GAGABAY SA ATIN SA ATING KALUSUGAN AT BUHAY UPANG HINDI TAYO MAGKASAKIT AT ALAGAAN NATIN ANG ATING KATAWAN SA PANANALIG SA DIYOS.

SA ISANG BANDA AY MAY GINAWA ANG DIYOS NA SINASABING MEDISINA UPANG ANG LAHAT AY MAPAGBIGYAN SA BAGONG BUHAY KUNG MAGKAKASAKIT AT GINAWA RIN ITO PARA SA PANGANGALAGA NG ATING KALUSUGAN AT PAGPAPAGALING NG SAKIT AT KAAKIBAT PA RIN DITO LALO NA ANG PANANALIG SA DIYOS.  HINDI LAHAT NANANALIG AT NAHAHATDAN NG ARAL NG DIYOS AT PAGKILALA SA DIYOS KUNG KAYAT MAY MEDISINA NA GINAWA ANG DIYOS PARA ANG HINDI NANANALIG AT MAHINA ANG PANANALIG AY MATULUNGAN NITONG MEDISINA SA KARAMDAMAN NA GUMALING.  ANG MGA NANANALIG AY MALAKI ANG MAIITULONG SA MGA NAGKAKASAKIT LALO SA MGA HINDI NANANALIG NA MAIPANALANGIN SILA NA MAPAGALING SA KARAMDAMAN.   ITO ANG TINATAWAG NA PRAY OVER SA MGA MGA TAO KUNG PINAGAGALING SILA NA IPAGDARASAL SILA AT PAPATUNGAN NG KAMAY O DADASALAN.       

ANG PANGINOONG DIYOS AY MARAMING ISINISUGO AT GABAY KAGAYA NI MOTHER MARY AT IBAT IBANG LINGKOD MAGING ANGHEL AY ISINUGO NIYA NUONG UNANG PANAHON PARA MAGPAGALING NG KARAMDAMAN.  SA ATING MAKABAGONG PANAHON AY ANG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT APARISYON AT MGA ANGHEL AY MAGBIGAY NG KALIWANAGAN SA LAHAT NA MAGABAYAN SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS NA MALIWANGAN AT BIYAYAAN NG MILAGRO UPANG MAPAGALING ANG KARAMDAMAN.  NAWAY ANG KALIWANAGAN NA GABAY AT MILAGRO NI MOTHER MARY SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AY MAGPAGALING SA MGA TAONG MAY SAKIT AT MALULUBHANG KARAMDAMAN LALO NA SA MGA WALA NANG LUNAS.  MULI ANG KAGALINGAN AY NASA PANANALIG NG BAWAT ISA AT ANG PUSO NG BAWAT ISA AY MAKATOTOHANANG NANANALIG AT NAGSISISI SA KANILANG MGA PAGKAKASALA AT NAGBABAGO. 

NAWAY GABAYAN NG DIYOS ANG BUONG MUNDO NA MAGKAROON NG MGA MAHUHUSAY NA PAGAMUTAN PARA SA LAHAT NG TAO BILANG HABAG AT PAGBIBIGAY SA LAHAT AT GAMITIN ANG MGA IBINIGAY NIYANG PROPESYON AT GAMOT PARA SA KALUSUGAN NG TAO MULA PAGPAPAGALING NG SAKIT AT PANGANGALAGA NG KALUSUGAN.  MALIBAN DITO AY GABAYAN ANG MGA PAGAMUTAN NG KANYANG MGA HIMALA AT KALIWANAGAN AT NAWAY ANG MGA TAO AY MANALIG SA KAGALINGAN PARA BAGONG BUHAY NA MAIIBIGAY PA SA MGA TAONG HINDI NA GAGALING.  ANG KALAKASAN AT BUHAY AT HININGA AY GALING SA DIYOS AT SIYA ITO AY IBINIBIGAY AT KINUKUHA.  ANG ATING PANANALIG ANG MAGBIBIGAY SA ATIN NG LAKAS UPANG KAYANIN ANG MGA SAKIT NA MAPAPAGALING NG ATING MEDISINANG IBINIGAY NIYA AT EVEN SA FAITH MISMO AT WALANG GAMUTAN. 

ANG MGA APOSTOL MAN AY MAY MGA NAGING SAKIT DIN NA KAHIT DALA DALA NILA ITO ANG KANILANG PANANALIG AY NAGPAPAGALING DIN NG SAKIT NG IBA AT ANG DIYOS ANG NAKAKAALAM KUNG BAKIT ITO AY AYAW NIYANG GUMALING SA ISANG TAO KAGAYA NG KAY SAN PABLO GAYUNMAN HINDI ITO KAGAYA NG PAGGAPOS NI SATANAS SA MGA MAY SAKIT AT PINALAYA NI KRISTO SA SAKIT NA DULOT NI SATANAS.  AYAW PAGALINGIN SI SAN PABLO NG DIYOS SA SAKIT NA DULOT NG DIABLO PARA ITO AY MAGING PAMALO SA KANYA.  GOD LIGHTS ALL.   

ANG PANALAGIN NI JESUS LUKE 22:46 ANG PAGPAPALANG ESPIRITWAL SA PAMAMAGITAN NI CRISTO EPHESIANS 1:3-14  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGPAPALAKAS NG LOOB NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA DIYOS SA GANAP NA ISAGAWA ANG KANYANG MISYON KUNG SAAN ISINUGO ANG ISANG ANGHEL UPANG PALAKASIN ANG KANYANG LOOB SA KANYANG KAHAHARAPIN.  SINABI DIN NI HESUS SA KANYANG MGA ALAGAD NA MANALANGIN AT MAGPUYAT PARA SA KANYA UPANG HINDI MADAIG NG TUKSO.  TAYONG LAHAT AY BINIYAYAAN NG ESPIRITWAL SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA ATING PAKIKIPAGISA SA KANYA AT BINIGYAN TAYO NG KARUNUNGAN AT KABATIRAN UPANG ATING ISAGAWA ANG KANYANG KALOOBAN PARA SA ATING KALIGTASAN.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG ATING LAKAS AT NAGPAPALAKAS SA ATING UPANG HARAPIN ANG BUHAY AT MAKAISA SA KALIGTASAN ANG ATING ESPIRITU MULA SA ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY.   AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.



ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   



THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...



TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 




FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------



BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment