Saturday, March 24, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 25, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MARCH 25, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"SALVATION FROM CHRIST
CRUCIFIXION'S"
MERCY AND LOVE OF GOD

"Sinabi ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.  Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay ay muling mabubuhay;  at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman, Pinaniniwalaan mo ba ito?"  John 11:25-26

"Mula nuon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao'y dapat magbata ng maraming hirap.  Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay.  Ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay."  Mark 8:31

"At lumabas siya na pasan ang kanyang krus, tungo sa lugar na kung tawagi'y "Dako ng Bungo" ( sa wikang hebreo ay Golgota ).  Pagdating doon siya'y ipinako nila sa krus, kasama ang dalawa--isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa." John 19:17-18

"Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon; nawalan ng liwanag ang araw; at nahawak sa gitna ang tabing ng templo.  Sumigaw nang malakas si Jesus: "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtataguilin ko ang aking espiritu!" At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga." Luke 23:44-45

"Biglang lumindol ng malakas.  Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan, at naupo sa ibabaw niyon.  Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at ang kanyang damit ay kasimputi ng busilak. Nangining sa takot ang mga bantay at nabulagtang animo'y patay ng makita ang anghel.  Ngunit sinabi nito sa mga babae, " Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa Krus.  Wala siya rito, sapagkat siya;y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi."  Matthew 28:2-6    

"Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka."Romans 10:9 

"Ito ang aking utos:  magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.  Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan."  John 15:12-13


"Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo?  Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang  paguusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak?" Romans  8:35 
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Challenge youself this Lent with the Extreme Way of the Cross"
"
Priest: ‘We are imperfect servants of an imperfect Church’"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES MARCH 25, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Priest: ‘We are imperfect servants of an imperfect Church’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Challenge youself this Lent with the Extreme Way of the Cross". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Priest: ‘We are imperfect servants of an imperfect Church’". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG GABAY NG ISANG BAGONG ORDINANG PARI NA HNDI PERPEKTO ANG MGA PARI AT HINDI RIN PERPEKTO ANG SIMBAHAN.  SINASABI NIYA NA ANG ATING SIMBAHAN AY MAY KAKULANGAN MULA SA KAKULANGAN NG MGA LINGKOD NITO.  UPANG MAGING PERPEKTO ANG SIMBAHAN AY DAPAT MAGING PERPEKTO ANG MGA LINGKOD NITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANANALIG NG PATULOY NA GABAY NG KALIWANAGAN AT SAMAHAN NG BANAL NA SANTA MARIA ANG ATING CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO SA PANANALIG AT PANANALANGIN SA DIYOS MULA KRISTO HESUS.  SA MGA PANGARAL AT GABAY NG ATING SIMBAHAN O CBCP MULA SA BAGONG PARI NA NA-ORDINAHAN AY PANALANGIN SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU NA PERPEKTO NA GABAYAN ANG MGA KAPARIAN SA PERPEKTO NITONG PAGLILINGKOD AT ANG GINAWANG PERPEKTONG SIMBAHAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AY MAGING LAGING PERPEKTO SA KANILANG PAGLILINGKOD AT HINDI ITO MAGKAROON NG BATIK AT PATULOY NA MAISAGAWA AT IHATID ANG KALOOBAN NG DIYOS PARA SA LAHAT TUNGO SA KALIGTASAN.  MAGKAISA ANG MGA TAO SA KRISTIYANONG PAMUMUHAY AT MABUTING BALITA UPANG ANG BAWAT ISA AY MAGKAHUGPONG HUGPONG AT MAGING MATATAG SA SIMBAHANG ITINATAG NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Challenge youself this Lent with the Extreme Way of the Cross".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAG-CHALLENGE NG ATING MGA SARILI SA DARATING NA SEMANA SANTA AT HINIHIKAYAT NG VATICAN CHURCH NA MAKIISA TAYO SA PROSESYON NGAYONG SEMANA SANTA.  BIGYANG DAAN NGAYON SA GANITONG PAGPAPALAWIG NG PANANAMPALATAYA ANG PAKIKISA SA PROSESYON.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT SAMAHAN ANG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG PAMUMUNO SA SIMBAHAN AT PAG-IISA NG MGA TAO TUNGO SA KALIGTASAN AT ANG BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AT MAKAISA SA TAKDANG PANAHON AT ESPIRITWAL NITONG PAGHAHARI MULA ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY.  SA GABAY NA ITO NG ATING VATICAN AY ATING SINUSUPORTAHAN ITO AT ANG MGA KRISTIYANO KATOLIKO AT MGA TAO NANALIG NA KRISTIYANO AT IBANG RELIHIYON MAGING WALA AY MAKIISA SA PROSESYON AT PAGALALA SA PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KRUS SA KANYANG PANAHON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "SALVATION FROM CHRIST CRUCIFIXION'S" MERCY AND LOVE OF GOD  "Sinabi ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman, Pinaniniwalaan mo ba ito?" John 11:25-26  "Mula nuon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay." Mark 8:31 "At lumabas siya na pasan ang kanyang krus, tungo sa lugar na kung tawagi'y "Dako ng Bungo" ( sa wikang hebreo ay Golgota ). Pagdating doon siya'y ipinako nila sa krus, kasama ang dalawa--isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa." John 19:17-18  "Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon; nawalan ng liwanag ang araw; at nahawak sa gitna ang tabing ng templo. Sumigaw nang malakas si Jesus: "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtataguilin ko ang aking espiritu!" At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga." Luke 23:44-45.  "Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan, at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at ang kanyang damit ay kasimputi ng busilak. Nangining sa takot ang mga bantay at nabulagtang animo'y patay ng makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, " Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa Krus. Wala siya rito, sapagkat siya;y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi." Matthew 28:2-6.  "Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka."Romans 10:9.  "Ito ang aking utos: magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan." John 15:12-13.  "Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang paguusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak?" Romans 8:35.   THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA KALIGTASAN NATING LAHAT MULA SA PAGKAKAPAKO NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KRUS.  ANG PAGBIBIGAY NG KANYANG BUHAY AT PAGAALAY NA ITO AY HABAG AT PAG-IBIG NG DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS SA ATING LAHAT NA BIGYAN TAYO NG PAGKAKATAON NA MAKAISANG MULI AT MAGKAROONG NG BUHAY NA WALANG HANGGAN MULA SA ATING PAGKAKASALANG NAGBIGAY NG KAMATAYAN SA ATING PAGKATAO AT KALULUWA.  ANG PANGINOONG KRISTO ANG NAGING HAIN AT KATUBUSAN SA PAGKAKASALANG ITO MULA NANG UNA AT SA ATING PANAHON AY MAMUHAY TAYO NG AYON SA ARAL NI KRISTO BILANG KALOOBAN NG DIYOS AT MAIPAGPATAWAD PA KUNG TAYO AY MULING MAGKAKASALA SUBALIT ATING TANDAAN NA DAPAT NATING SUNDI ANG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA PANANALGI SA KANYA UPANG TAYO AY KAHABAGAN NG DIYOS SA ATING PAMUMUHAY AT HINDI SIYA MAPOOT SA MGA GUMAGAWA NG MASAMA.  ANG NANANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS AY GINAGAWA ANG KALOOBAN NG DIYOS MULA SA PAGGAWA NG MABUTI O MABUTING KANYANG KALOOBAN. 

IPINAMALAS AT INIAARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT ATING
KAHIHINATNAN MULA SA KANYANG MULING PAGKABUHAY AT PAGKAMATAY SA KRUS NA TAYO AY MULING MABUBUHAY AT KANYANG BUBUHAYIN SA TAKDANG PANAHON.  MANALIG TAYO NA MULING BINUHAY NG DIYOS ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAKAKAISA TAYO SA KALIGTASAN.  ANG ISANG MAPAPANGYARIHAN PA NA MANGYAYARI KUNG ANG PAGHUHUKOM AY DARATING SA PANAHONG ITO AY MAARING HINDI MAMATAY O MAKARANAS MAMATAY SA PAGHUHUKOM ANG NANANALIG KUNDI MALILIGTAS.  ANG ATING TADHANANG LAHAT AY MAY KAPUPUNTAHAN SA KINABUKASAN NA LANGIT AT IMPYERNO AT ITO AY BATAY SA PAMUMUHAY NA TINAHAK NG BAWAT ISA NA NAAYON SA ARAL NG MABUTING BALITA. 

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY HINIHIKAYAT ANG LAHAT NG KRISTIYANO NA MAGKAISA SA PAGGUNITA NG SEMANA SANTA AT ANG IBAT IBANG RELIHIYON AT MAGING WALANG RELIHIYON AY MAKIISA SA PAGDIRIWANG NA ITO AT TUNGHAYAN ANG PANANALIG NA ITO SA ATING DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS NA ATING PANGINOON. GOD LIGHTS ALL.   

ANG MATAGUMPAY NA PAGPASOK SA JERUSALEM MATTHEW 21:1-11 PAMUMUHAY KRISTIYANO ROMANS 12:1-21 ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGPASOK NG ATING PANGINOONG KRISTO SA JERUSALEM O ITO ANG TINATAWAG NA LINGGO NG PALASPAS.  DITO IPINAKITA ANG KABABANG LOOB NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS BILANG KINILALANG HARI.  ANG MGA TAO AY NAGBUNYI AT NAGLATAG SA DAAN NG MGA BALABAL AT NAGPURI SILA SA PANGINOON.  ANG PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO NAMAN AY SA GABAY AT ARAL NA ITO AY INILAHAD DITO ANG PAMUMUHAY NA DAPAT PARA SA ISANG NANANALIG KAY KRISTO BILANG MGA KRISTIYANO MULA PAGKAKAISA AT PAMUMUHAY NG MABUTI AT PAGBABAGO.  ISABUHAY ANG PAG-IBIG NI KRISTO AT KANYANG MGA ARAL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment