Saturday, November 2, 2019

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates November 02, 2019

0 commentsBIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates November 02, 2019
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
MAGPAKATATAG
SA PANANALIG SA DIYOS
PANALANGIN SA DIYOS

"Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang laaht ng mabuti." 2Tesalonica 2:17

"Sinasabi nating mapalad ang nagtitiyaga at nagtitiis.  Narining na ninyo ang tungkol  sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng panginoon sa bandang huli.  Ito'y nagpakilala na mabuti at mahabagin ang panginoon." Santiago 5:11


"Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas." 1Pedro 4:12

"Kayat ituwid ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas! Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad." Hebreo 12:12

"Sinasabi sa kasulatan, " Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Sapagkat sinasabi sa kasulatan, " Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon." Roma 10:11,13

Panalangin ( Our Father ) Mateo 6:9-13CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope at All Saints Angelus: ‘Holiness is both gift and call’"
"Church offers prayers for quake victims"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES NOVEMBER 03, 2019 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church offers prayers for quake victims". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope at All Saints Angelus: ‘Holiness is both gift and call’". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Church offers prayers for quake victims". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY TUNGKOL SA ISYU NG PANANALANGIN PARA SA TAGA MINDANAO HINGGIL SA LINDOL NA NANALASA DITO.  ANG CBCP AY NANANALANGIN PARA SA MGA ITO AT KANILANG HINIHUIKAYAT ANG MGA TAO NA IPANALANGIN SILA.  NANANAWAGAN DIN SILA SA MGA TAO NA MAGBIGAY TULONG SA MGA BIKTIMA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN PARA SA ATING SIMBAHAN MULA SA CBCP O KAPARIAN AT MGA LINGKOD NG SIMBAHAN. SA ISYUNG ITO AY MARIIN NATING SINUSUPORTAHAN ANG CBCP O SIMBAHANG KATOLIKO SA GABAY NITO SA MGA NANGYAYARING ITO AT MGA PANALANGIN NITO PARA SA MGA TAGA MINDANAO PARTIKULAR SA MGA BIKTIMA NG LINDOL.  ANG KALIWANANGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA MINDANAO AT BUONG BANSA AT BIGYAN NG PAGASA AT PANANALIG AT KATATAGAN ANG LAHAT SA MGA NANGYAYARING ITO AT GABAYAN SA MABUTING PAMUMUHAY MULA SA SALITA NG DIYOS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


Pope Francis waves to the faithful in St. Peter's SquareTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope at All Saints Angelus: ‘Holiness is both gift and call'". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KABANALAN NA ITO AY BIYAYA NG DIYOS AT TAWAG SA ATIN.  NGAYONG PIYESTA NG SANTO TAYO AY PINAALALAHANAN NG PAGTAWAG SA KABANALAN.  ANG PAGTAWAG SA ATIN SA KABANALAN O PAMUMUHAY NA ITO AY ATING YAKAPIN AT MAGING MATATAG NA ISABUHAY ANG KALOOBAN NG DIYOS. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA AT ESPIRITU SANTO AT GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO. SA ISYUNG ITO AY ATING SINUSUPORTAHAN ANG ATING SANTO PAPA SA GABAY NITO SA SANGKATAUHAN AT NAWAY ANG LAHAT AY MAGABAYAN NG MABUTING BALITA SA PANANALIG SA DIYOS AT ISAGAWA ITO UPANG MAGAWA ANG KABANALANG NAIS NG DIYOS BILANG PAGTAWAG SA ATIN AT BIYAYA SA ATIN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE NEW TESTAMENT AND BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "MAGPAKATATAG SA PANANALIG SA DIYOS PANALANGIN SA DIYOS" "Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang laaht ng mabuti." 2Tesalonica 2:17 "Kayat ituwid ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas! Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad." Hebreo 12:12 "Sinasabi sa kasulatan, " Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Sapagkat sinasabi sa kasulatan, " Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon." Roma 10:11,13 Panalangin ( Our Father ) Mateo 6:9-13 THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SA TEMANG "MAGPAKATATAG SA PANANALIG SA DIYOS, PANALANGIN SA DIYOS" .  ANG GABAY NG DIYOS NGAYON AY MAGKAROON TAYO NG KATATAGAN SA PAMUMUHAY NA ITO UPANG MAISAGAWA ANG KANYANG KALOOBAN.  ANG MGA NARARANASAN NATIN NA MGA PAGSUBOK AT HIRAP SA BUHAY KAGAYA NG MGA PINSALA NG MGA SAKUNA AY MAGPAKATATAG UPANG ANG ATING PANANALIG AY MAGING DALISAY AT MAGING KALUGOD LUGOD TAYO SA DIYOS.  ATING ITAYO ANG ATING MGA KATAWAN SA MGA PAGSUBOK NA ATING NARARANASAN SA BUHAY AT TAYO AY MAGKAISA AT TUMAYO NG AYON SA KALOOBAN NG DIYOS O GABAY NG MABUTING BALITA AT MAMUHAY SA KABANALAN.  ANG TUMAWAG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AY MALILIGTAS GAYUNMAN ANG TUMAWAG SA KANYA AY DAPAT ITIGIL ANG GAWAING MASAMA.  PALAGING IDALANGIN SA DIYOS ANG ITINURO NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA AMA NAMIN UPANG IADYA TAYO SA KASAMAAN AT KANYANG PAGHARIAN O TANGGAPIN ANG KANYANG PAGHAHARI AT IBIGAY SA ATING ANG KANYANG PAGHAHARI O BIYAYA NG KANYANG KAHARIAN.

SA NANGYAYARING LINDOL SA PILIPINAS AT SAKUNA SA IBAT IBANG BANSA AY MAGING MATATAG DITO AT SA IBAT IBANG NARARANASAN SA BUHAY AT KUMAPIT LAMANG SA DIYOS UPANG MAKAYANAN ANG LAHAT NG MGA ITO.  TAYO AY ILLIGTAS NG DIYOS SA ANUMANG KAPAHAMAKAN HANGGANG SA KINABUKASANG KANYANG ITINAKDA.  KEEP FAITH AND HELP EACH OTHER.  GOD LIGHTS ALL.

MAGSISI O MAPAHAMAK LUCAS 13:1-5 AY TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL.  ANG ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MENSAHENG ITO AY TUNGKOL SA PAGSISISI SA MGA PAGKAKASALA UPANG HINDI MAPAHAMAK.  MARAMING KAPAHAMAKAN MULA SA TAO AT KALIKASAN AT IBAT IBANG MGA BAGAY ANG MAARING MAKABIKTIMA SA SINUMAN KUNG HINDI TATALIKDAN ANG MGA PAGKAKASALA.  PALAGING ISALANG ALANG ANG MGA BAGAY NA ITO LALO NA DAHIL ANG MGA ITO AY MAARING DUMATING ANUMANG ORAS KAGAYA NG SAKUNA NA MAARING MABIKTIMA TAYO NITO O MAPAHAMAK DAHIL SA HINDI TAYO NAGSISI SA KASALANAN. KUNG TAYO AY NAMUMUHAY NG MABUTI ANG MGA SAKUNA NA NANGYAYARI NA KASAMA SA GINAWA NG DIYOS AY HINDI MAARING MAKAPINSALA SA ATIN O IADYA TAYO NG DIYOS DITO MULA BUHAY.   AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   
 


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY AND SUFFERING INTERNAL CONFLICTS ALSO AND INEQUALITIES FROM POVERTY ISSUES, WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

WITH LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY AND GUIDANCE WE ARE UNITING THE PHILIPPINE SOCIETY ALL CLASS LEVEL FROM RICH TO POOR IN SUPPORTING THE PEACE TALKS AND AGREEMENT ON REFORMATIONS OF POLITICS AND ECONOMICS OR ADDRESSING AND RESOLVING GENERALLY THE ROOT OF INTERNAL CONFLICTS OF GPH AND CPP-NPA-NDF AND ALSO MILF AND GPH BBL PASSING TO IMPLEMENT THE AGREEMENT BY PRESIDENT DUTERTE IN HIS TERM AND THE FILIPINO PEOPLE LIVE FAIR AND GOOD AND PEACEFUL IN THIS COUNTRY.  OUR UNITY WILL SUPPORT PRESIDENT DUTERTE IN IMPLEMENTING THE AGREEMENT FROM FORMING IT BY BOTH SIDE WITH THE SOCIETY.  IT IS THE RIGHT VENUE TO CHANGE THIS COUNTRY AND ADHERE PEACEFUL AND FAIR NATION.  KEEP FAITH IN GOD AND JESUS CHRIST WITH MOTHER MARY GUIDANCE AND LIGHTS TO US.  WE PRAY MOTHER MARY MIRACLES ALWAYS TO UNITE US.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18 5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7

"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."


--------------------------------------------------------------------------------------------------
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

0 comments:

Post a Comment