Saturday, February 3, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates FEBRUARY 04, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates FEBRUARY 04, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PANANALIG AT PAGSUNOD SA KAUTUSAN"

"Huwag ninyong isipin na naparito ako upang pawalang bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta.  Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon."  Matthew 5:17

"Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.  Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta."  Mathew 7:12

"Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pagiisip.  Ito ang pinakamahalagang utos.  At ang pangalawa'y katulad din nito:  Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.  Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng Propeta." Matthew 22:37-40

"Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo:  mag-ibigan kayo! Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo." John 13:34

"Ngunit magaan pang maparam ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan." Luke 16:17

"Tandaan ninyo:  Alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala"  John 8:34

Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesu-Cristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya; maging Judio at maging Hentil."  Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos.  Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus."  Romans 3:22-24

Ngayo'y nalalaman natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito, upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos.  Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawang kautusan, yamang sa pamamagitan ng Kautusan ay nakilala ang kasalanan."  Romans 3:19-20

Ito ang kanyang utos:  manalig tayo sa kanyang Anak na si Jesus-Cristo at mag-ibigan, gaya ng inuutos ni Cristo sa atin.  Ang sumunod sa utos ng Diyos ay nananatili naman sa kanya. At sa pamamagitan ng Espiritu ng ipinagkaloob niya sa atin nalalaman natin na nananatili siya sa atin."  1Juan 3:22-24
CBCP AND VATICAN UPDATES
"The Pope invites the faithful to open their ears and their hearts to God's Word"
"U.S.-based Pinoys celebrate Santo Niño feast"OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHEREDKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES FEBRUARY 04, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "U.S.-based Pinoys celebrate Santo Niño feast". IN POPE WEBSITE ISSUE "The Pope invites the faithful to open their ears and their hearts to God's Word". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "U.S.-based Pinoys celebrate Santo Niño feast". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG SELEBRASYON NG STO. NINO NITONG JAN 21, 2018 NG ATING MGA KABABAYAN SA ESTADOS UNIDOS.  ANG MGA PILIPINONG NANINIRAHAN SA ESTADOS UNIDOS AY NAGKAKAISA SA FEAST OF STO. NINO AT SA HOMILY NG PARING NAGMISA AY KANYANG INIAARAL NA KAILANGAN NG PAGSASAGAWA AT HINDI LAMANG ANG MAGSAWALANG KIBO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN NG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NA GABAYAN NG KALIWANAGAN ANG ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT GABAYAN SA PAGTALIMA NG MABUTING BALITA AT PAGKAPIT NG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA SA SELEBRASYONG ITO NG ATING SIMBAHAN MULA SA ESTADOS UNIDOS AT ANG MGA GABAY SA HOMILY UPANG AKAYIN ANG MGA TAO SA PANANALIG. 

ANG ARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS NA ANG KATULAD NG MGA BATA ANG PUSO AY SIYANG PAGHAHARIAN NG DIYOS.  GOOD HEART LIKE AT CHILD WILL RECIEVE THE KINGDOM OF GOD.  ANG PIYESTA NG STO. NINO AY ISANG PAMAMARAAN NG PANANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT DIYOS AT KAGAYA NG IBAT IBANG MGA DEBOSYO AY MAY MGA HIMALANG NANGYAYARI DIN SA DEBOSYON DITO. STO. NINO IS AN IMAGE OF JESUS CHRIST IN HIS YOUNGER YEARS.  HAVE FAITH IN JESUS CHRIST AS GOD COMMANDED TO US AND IN FAITH IN HIM REMINDS FROM HIS CHILD YEARS AS STO. NINO STILL THE FAITH IS THE PERSPECTIVE HOW WE WILL GROW IN FAITH AND ABIDE GODS HEART.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope Francis greets the faithful in St. Peter's Square as he arrives for the General AudienceTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "The Pope invites the faithful to open their ears and their hearts to God's Word".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY PAGGABAY SA MGA MANANAMPALATAYA NA BUKSAN ANG KANILANG MGA PUSO AT ISIPAN SA SALITA NG DIYOS.  ANG PANGINOONG DIYOS AY NAGSASALITA SA KANYANG PAGBASA SA BANAL NA MISA O SA KABUUAN NG KANYANG MGA INIHAYAG NA MGA SALITA MULA SA MGA PROPETA HANGGANG KAY JUAN AT PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT SIMBAHANG KATOLIKO AT PATULOY NA ISABUHAY ANG MGA SALITA NG DIYOS AT GABAYAN NG SANTO PAPA FRANCIS ANG SANGKATAUHAN PARA SA KALIGTASAN MULA SA SALITA NG DIYOS.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA MGA ARAL AT GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS AT NAWAY PAKINGGAN ITO NG MGA KRISTIYANO KATOLIKO AT BUONG MUNDO UPANG MAGABAYAN SA KALIGTASAN MULA SA ARAL NG DIYOS AT KRISTO HESUS.  ANG GABAY NG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA SIMBAHAN AT MGA NAGLILINGKOD DITO AY NAWAY MAKAPAGMULAT SA KAISIPAN NG LAHAT PARA BANAL NA PAMUMUHAY O MAKAESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT MAKAISA SA KALIGTASAN SA TAKDANG PANAHON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "PANANALIG AT PAGSUNOD SA KAUTUSAN" "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang pawalang bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Matthew 5:17.  "Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Mathew 7:12.  "Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pagiisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawa'y katulad din nito: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng Propeta." Matthew 22:37-40.  "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo: mag-ibigan kayo! Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo." John 13:34.  "Ngunit magaan pang maparam ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan." Luke 16:17.  "Tandaan ninyo: Alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala" John 8:34.  Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesu-Cristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya; maging Judio at maging Hentil." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus." Romans 3:22-24.  Ngayo'y nalalaman natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito, upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawang kautusan, yamang sa pamamagitan ng Kautusan ay nakilala ang kasalanan." Romans 3:19-20.  Ito ang kanyang utos: manalig tayo sa kanyang Anak na si Jesus-Cristo at mag-ibigan, gaya ng inuutos ni Cristo sa atin. Ang sumunod sa utos ng Diyos ay nananatili naman sa kanya. At sa pamamagitan ng Espiritu ng ipinagkaloob niya sa atin nalalaman natin na nananatili siya sa atin." 1Juan 3:22-24.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA PANANALIG AT KAUTUSAN.  ANG ATING KALIGTASAN O HUHUSGAHAN NG DIYOS AY HINDI LAMANG SA KAUTUSAN NAKASALALAY KUNDI SA ATING PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG ATING PAGLABAG SA KAUTUSAN O KASALANAN AY PINAPAWALANG SALA NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG KAY KRISTO HESUS NA HABAG SA ATIN GAYUNMAN AY HINDI PA ITO ANG GANAP NA KALIGTASAN KUNDI SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG AT PAGTALIMA SA ARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS.  KUNG NAGKAKASALA ANG ISANG TAO AY MAPAPATAWAD SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS GAYUNMAN ANG MANANATILI DITO AY MANANAGOT SA HUKUMAN NG DIYOS AT ANG POOT NG DIYOS SA HINDI NAGBABAGO AY PARURUSAHAN SA TAKDANG PANAHON.  MULI ANG PAGPAPALAYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT HABAG NG DIYOS SA ATIN AY ATING BIGYAN NG HALAGA SAPAGKAT SA PAGBABAGONG BUHAY NG LAHAT SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAKAKAISA NA MULI ANG LAHAT SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  TAYO AY BINIGYAN NA NG PAGKAKATAON SA WALANG HANGGANG BUHAY NA PINATAY NG PAGKAKASALA NUONG UNA PANG PAGKAKASALA AT PATULOY NA MAGKAKASALA LALO NA ANG HAHANTONG SA MGA PAGKAKASALANG MAY ESPIRITWAL NA KAMATAYAN.      

ANG LAHAT AY MAMUHAY NA SUMUSUNOD SA SALITA NG DIYOS AT ANG PAGTUPAD SA KAUTUSAN AY NASA PANANALIG NATIN SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT KANYANG MGA ARAL AT TAYO AY MALILIGTAS AT MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS.  ANG MGA KAUTUSAN MULA KAY MOISES AT PROPETA AY ATING MASUSUNOD SA ATING PANANALIG KAY PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG PAGSUNOD SA MGA KAUTUSAN NUON AY KALAKIP ANG PANANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS BILANG TAGAPAMAGITAN NATIN SA DIYOS AMANG MAY LIKHA.  GOD LIGHTS ALL.   

PINAGPALA NI JESUS ANG MALIIT NA BATA MARK 10:13-16  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PANANALIG SA DIYOS NA INIHAMBING NIYA ITO SA MGA BATA.  ANG PAGTANGGAP SA PAGHAHARI NG DIYOS AY PAGIGING ISANG INOSENTENG KAGAYA NG ISANG BATA O ANG PAGKAKAROON NG ISANG PUSONG BATA NA MALINIS AT MABUTI ANG KANYANG PUSO SUBALIT ANG KAISIPAN AY GANAP SA PANANALIG SA DIYOS AT HINDI NAMAN KAGAYA NG ISANG SANGGOL O PAGIGING ISIP BATA.  GAYUNDIN NAMAN ANG TUMATANGGAP SA MGA BATA AY KALUGOD LUGOD SA DIYOS.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment