Saturday, February 10, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates FEBRUARY 11, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates FEBRUARY 11, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"STOP EVILNESS"

"Ako ang ilaw ng sanlibutan.  Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12

"Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Cristo.  Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon diablo, At naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo." 1John 3:7-8

"Sapagka't kamatayan ang dulot ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating panginoon." Romans 6:23

"Mga minamahal, magibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig.  Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos." 1John 4:7

"Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang.  Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa." 1John -18

"Huwag kayong magsiraan, mga kapatid.  ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula o humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng katususan kundi hukom. Iisa ang nagbigay ng Kautusan at siya rin ang hukom.  Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa.  Ngunit ikaw sino ka para humatol sa inyong kapwa?" James 4:11-12

"Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti." 2Thessalonians 2:17

"Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan." "Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo" Ephesians 4:23-25, 27 

Ang nagppatuloy ng paggagawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang-kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan."  Romans 2:7CBCP AND VATICAN UPDATES
"Pope decries "modern-day scourge" of human trafficking"
"Justice needed to stop impunity, bishops say"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES FEBRUARY 11, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Justice needed to stop impunity, bishops say". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope decries "modern-day scourge" of human trafficking". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Justice needed to stop impunity, bishops say". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG HUSTISYA NG MGA BIKTIMA NG EJK SA BANSA ON DRUG WAR LAUNCH BY THE NEW GOVERNMENT.  TINATANGGAP NG ILANG KAPARIANG CBCP ANG ICC PRELIMINARY INVESTIGATIONS UPANG MAPATUNAYAN AT MABIGYAN NG HUSTISYA ANG MGA BIKTIMA NG EJK SA BANSA AT MAPANAGOT ANG MGA SALARIN.  PINAPANAGOT AT INIREKLAMO SI PANGULONG DUTERTE AT ILANG KASAMAHAN NITO SA ADMINISTRASYON SA ICC NG ILANG MGA GRUPONG CONCERN LABAN SA EJK UPANG PAPANAGUTIN SA NANGYAYARING EJK SA BANSA SA INILUNSAD NA DRUG WAR.  ANG EXTRA JUDICIAL KILLINGS SA BANSA AY DAPAT NANG MATIGIL AT MAKUNSENSIYA NAMAN ANG ADMINISTRASYON SA DIGNIDAD NG MGA TAO AT BUHAY AYON SA CBCP.  MAY MGA WITNESS NA LUMUTANG NA AYAW IPAKILALA ANG KANILANG IDENTITY KUNG SAAN NAKUKUNSENSYA NA DAW SILA.  KUNG MAPAPATUNAYAN AT SAPAT ANG EBIDENSIYA AY NASA HURISDIKSYON NG ICC ANG KASONG ITO AT KANILANG MALILITIS ANG MGA SANGKOT NA INIREKLAMO MULA SA ATING PANGULONG DUTERTE.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NA KALIWANAGAN NG ATING BANAL NA SANTA MARIA NA PATULOY NA GABAYAN ANG CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT PALAKASIN AT SAMAHAN SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BIBLE O MGA ARAL AT SALITA NITO.  SA ISYUNG GINAGABAYAN NG CBCP ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAGSASABOSES SA ATING SIMBAHAN NG HAKBANG MULA SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT WALANG HALONG PERSONAL AT PULITIKA O ANUMANG HINDI NAAYON SA GABAY NG DIYOS AT KRISTO HESUS. 

ANG PANGINOONG DIYOS ANG PATAS NA KATARUNGAN KUNG KAYA'T ITO ANG PAIRALIN AT HAKBANG NA DAPAT MAMAYANI SA ATIN AT SA ISYUNG ITO ANG PANTAY NA HUSTISYA NG DIYOS ANG SIYANG MAMAYANI.  ANG DIYOS AY KATARUNGAN KUNG KAYAT ANG BAWAT HAKBANG SA KATARUNGAN AY DAPAT NA MAKATARUNGAN SAPAGKAT ANG KATARUNGANG ITO NA ATING HINAHANAP AT PAPAIRALIN KUNG ITO AY HINDI PATAS ITO AY KATARUNGANG BABALIK DIN SA SINUMANG HINDI MAKATARUNGAN.  MULI GABAYAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS ANG CBCP UPANG MAKAGABAY NG PAGPAPAIRAL NG PANTAY NA HUSTISYA AT MABIGYAN NG HUSTISYA ANG MGA BIKTIMA NG EJK AT WALANG MABIKTIMA NG INJUSTICES SA BANSA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Pope Francis meets with members of the Santa Marta GroupTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope decries "modern-day scourge" of human trafficking".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA HUMAN TRAFFICKING NA NILALABANAN NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS.  ANG HUMAN TRAFFICKING AY MAKABAGONG LATIGO NA KANYANG PINAGHIHINAINGAN.  ANG HUMAN RIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG KALIWANAGAN AY NANANALIG NG GABAY NITONG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BIGYAN NG KALAKASAN AT PAGPAPAIGTING NG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BIBLE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA ANTI HUMAN TRAFFICKING SCOURGING SA MGA BIKTIMA SA ATING MAKABAGONG PANAHON.  NAWAY MAGABAYAN AT MAKATULONG PRAKTIKAL AT ESPIRITWAL ANG ATING SIMBAHAN SA PAGLABAN SA HUMAN TRAFFICKING.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANANALIG SA PANGINOONG DIYOS NG MGA HIMALA NG PANTAY NA HUSTISYA SA PAMUMUHAY NA ITO SA PAGKALABAN SA EVIL DEEDS OF HUMAN TRAFFICKING MULA SA GABAY NG MILAGRO NI MOTHER MARY AT MAPAGBAGO ANG MGA TAO AT TUMALIMA SA SALITA NG DIYOS AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT PRAKTIKAL NA PAGLUTAS MULA SA HAKBANG NA ISINAGAWA NG SIMBAHAN AT ILANG GINAWANG KAPAMAHALAAN.  GABAYAN SILANG MALABANAN AT MATALO ANG EVIL DEEDS NG HUMAN TRAFFICKING O LAHAT NG KASAMAAN SA MUNDO.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST. "STOP EVILNESS" "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, at di na lalakad sa kadiliman." John 8:12.  "Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Cristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon diablo, At naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo." 1John 3:7-8.  "Sapagka't kamatayan ang dulot ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating panginoon." Romans 6:23.  "Mga minamahal, magibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos." 1John 4:7.  "Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa." 1John 18.  "Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula o humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng katususan kundi hukom. Iisa ang nagbigay ng Kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw sino ka para humatol sa inyong kapwa?" James 4:11-12.  "Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti." 2Thessalonians 2:17.  "Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan." "Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo" Ephesians 4:23-25, 27.  Ang nagppatuloy ng paggagawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang-kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan." Romans 2:7  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA
PAGPAPATIGIL NG GAWANG MASAMA O EVIL DEEDS.  SINABI NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NI PANGINOONG KRISTO HESUS NA PAGSUNOD SA PANGINOONG KRISTO HESUS ANG DAAN UPANG HINDI MAGKASALA AT MALIGTAS SA GAWANG MASAMA AT MAGKAROON NG BUHAY DITO.  SUNDIN NATIN ANG GAWA AT ARAL NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG WASAKIN ANG GAWA NG DIABLO O KASAMAAN.  HUWAG TAYONG PADAYA SAPAGKAT SA PANDARAYA NG KASAMAAN AY MALILIGAW TAYO NG LANDAS AT SA KALIKUAN TAYO LALAKAD KUNG KAYAT SUMUNOD KAY KRISTO UPANG MAPATIGIL ANG GAWANG DIABLO.  ANG GAWANG DIABLO O PAGKAKASALA ANG DULOT AY KAMATAYAN SIMULA PA NG UNANG PAGKAKASALA NG SANGKATAUHAN AT NAPALINLANG KAY SATANAS.  KUNG KAYA'T MAGIBIGAN ANG BAWAT ISA UPANG WAKASAN NG GAWAING DIABLO AT MAGKAROON NG BUHAY AT HINDI KAMATAYAN AT PUMATAY NG KAPWA.  KATOTOHANAN ANG PAIRALIN UPANG MAPATIGIL ANG KASAMAAN AT HINDI HATULAN ANG IBA NG MAPAGSINUNGALING NA PARANTANG. 

SA PAMAMAGITAN NG KATOTOHANAN AY ATING MAPAPATIGIL ANG KASAMAAN AT MAGAGAPI NATIN SILA DITO AT HINDI SA PAMAMAGITAN NG KASINUNGALINGAN NA GAWAING DIABLO ITO AT PAGPAPATULOY NG KASAMAAN.  MAGING MAKATOTOHANAN NA ANG TAO AY NAGKAKASALA UPANG SILA AY MAPATIGIL DITO AT HINDI ANG GUMAWA LAMANG NG KASINUNGALINGAN SAPAGKAT HINDI NITO TINATAPOS ANG KASAMAAN KUNDI PAGGAWA LAMANG ITO NG KASAMAAN SA SIYANG DAPAT DIN NA HATULAN O HAHATULAN NG DIYOS ANG MGA SINUNGALING AT NAGPAPARATANG NG PAGKAKASALANG WALANG PATOTOO.  MAGPATAWAD KUNG MAY NAGKASALA AT BIGYAN NG PAGKAKATAONG MAGBAGO AT BIGYAN NG HABAG PARA SA PAGBABAGO.  HANAPIN ANG NAGKAKASALA AT BIGYAN NG PAGKAKATAONG NA MAGBAGO GAYUNMAN MAGING MAKATOTOHANAN AT HINDI SINUNGALING AT MAGING MALAKAS ANG LOOB AY SA PAGSISIWALAT NG KATOTOHAN AT HINDI SA KASINUNGALINGAN O PANGAABUSO, MAGLIWANAG NA KAGAYA NI CRISTO UPANG PANUMBALIKIN ANG NAGKAKASALA AT SUMUNOD SA KANYANG UPANG HINDI MAGKASALA. 

SA KASALUKYANG PANAHON SA ATING BAYAN PARTIKULAR NA KASAMAAN ITONG DROGA SA BANSA NGAYON HINANAP SILA WITH THE AUTHORITY PA AT BINIGYAN NG PAGKAKATAONG MAGBAGO SA PAMAMAGITAN NG OPLAN KATOK NGAYON AY NAGKAROON NG SINASABING PANGAABUSO AT HINDI MAKATOTOHANANG PAGPAPAGBAGO KUNG KAYAT NAGLUWAL ITO NG SANGKATUTAK NA HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.  MARAMI ANG NAGREREKLAMO AT HINAING NA NABIKTIMA NG ILANG UMABUSO SUBALIT SA KABUAN ANG BUONG ADMINISTRASYON SINISI SA KANILANG HAKBANG NA ITO NA INILUWAL SA POLICE OPERATIONS AT SA NON GOVERNMENT ILLEGAL ACTS.  NGAYON SA PANGKALATAHAN DIN NAWAY MATULDUKAN ITO NG ICC AT LUMABAS ANG KATOTOHANAN AT ANG PATULOY NA PAGPAPABAGO SA MGA NALILIGAW NG LANDAS IN GOVERNMENT AUTHORITY AT HINDI SA PANGANGARAL NG SIMBAHAN AT LINGKOD NG DIYOS UPANG MAGBAGO AY NAWAY MAGING MAKATOTOHANAN AT GABAYAN ITO NG DIYOS SA MABUTING HAKBANG PARA WALA NANG ILUWAL NA UNLEGAL ACTS O ABUSES.  SA MGA TAO O TAONG BAYAN MAGING SA NABIKTIMA AT MAGING SIMBAHAN AT PAMAHALAAN DIN IN SEEKING JUSTICE WE HOPE PANTAY ITONG MAIBIGAY WITH HELP OF GOD AND JESUS CHRIST.  GOD LIGHTS ALL.   

MGA SANHI NG PAGKAKASALA LUKE 17:1-4 MAGSISI O MAPAHAMAK 13:1-5 KUNG NAGKASALA ANG ISANG KAPATID MATTHEW 18:15-17 ANG TALINGHAGA NG NAWAWALANG TUPA MATTHEW 18:10-14 ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGKAKASALA NG MGA TAO NA ITO AY HINDI NAWAWALA SUBALIT ANG HIGIT NA NAGKAKASALA ANG PINANGGAGALINGAN NITO.  MAGSISI AT TALIKDAN ANG PAGKAKASALA UPANG HINDI MAPAHAMAK.  KUNG NALILIGAW NG LANDAS ANG ISANG TAO O KAPATID O NAGKAKASALA SILA AY ATING SILANG HANAPIN AT LAPITAN AT ATING PAGBAGUHIN O PAGSABIHAN UPANG MASALBA SILA SA PAGKAKASALA. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment