Saturday, February 24, 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates FEBRUARY 25, 2018

0 comments

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates FEBRUARY 25, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL
 TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"GOD OR WEALTH?"

"Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon.  Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.  Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at kayamanan." "Ngunit pagsumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo."  Matthew 6:24,33

"Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!  Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin!" Luke 6:20

"Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain.  Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mg isda at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ang mga iyon, at ibinigay sa mga alagad.  Ipinamahagi naman nila iyon sa mga tao.  At may 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata."  Matthew 15:32-39

"Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo: napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos!" Matthew 19:23

"Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa.  Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin.  Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid; hindi sila lumaban sa inyo."James 5:1-6

"Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos:  Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo.  Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring takalang gagamitin ng Diyos sa inyo."Luke 6:37-42 

"Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagka't ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.  Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, at mamigay kayo sa mga dukha! Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma, at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagka't doo'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga."  Luke 12:32-33


"Ikakarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos.  at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak at damo."James 1:9-10
CBCP AND VATICAN UPDATES
"Spiritual Exercises: the beatitudes of thirst"
"Catholics urged: ‘Speak up about social issues online’"

Friday morning liturgy celebrated by Pope Francis

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES FEBRUARY 25, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Catholics urged: ‘Speak up about social issues online’". IN POPE WEBSITE ISSUE "Spiritual Exercises: the beatitudes of thirst". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Catholics urged: ‘Speak up about social issues online’". ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG PAGSASABOSES SA INTERNET TECHNOLOGY O MGA SOCIAL MEDIA AT IBAT IBANG PLATFORM DITO AT WEBSITES KAGAYA NG LAIKO WEBSITES.  SA PAMAMAGITAN NITO AY MAILALATHALA ANG MGA OPINION AT SIDES NG BAWAT ISA AT STAND SA MGA ISYUS AT MGA USAPIN NA ATING HINAHARAP.  MAY MGA ISYUS NA ATING KINAHAHARAP NA ATING PWEDENG MAACCESS AT MALAMAN ANG INFORMATIONS KAGAYA NG CHARTER CHANGE AT FEDERALISM SA LAIKO WEBSITE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGAN AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING CBCP AT SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG KRISTIYANONG RELIHIYON AT LAHAT NG RELIHIYON AT BUONG MUNDO AT PAGBUKLURIN SA INTERFAITH ANG MGA RELIHIYON AT SILA AY PATIBAYIN ANG PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA GABAY NA ITO NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT NAWAY ANG LAIKO WEBSITE AY MAKATULONG SA PAGGABAY SA MGA SOCIAL ISSUES NA KINAHAHARAP NG ATING LIPUNAN.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY HINIHIKAYAT DIN ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG RELIHIYON SA BANSA AT LAHAT NG INSTITUSYON AT ORGANISASYON AT MGA TAO SA PAGPAPAIRAL NG KAPAYAPAAN SA BANSA AT PAGSASALBA NG BUHAY AT ISA NA DITO ANG ALAMIN AT UNAWAIN AT SUPORTAHAN ANG PEACE TABLE O PEACE TALKS SA BANSA FROM GRP AT CPP-NPA-NDF AT ITO AY MULING MAGRESUME AT MAISALBA ANG BUHAY NG MARAMI DITO.  ATING HINIHIKAYAT NA IPAMAHAGI ANG NAUDLOT NA PINAGUUSAPAN DITO NA PAGREREPORMA SA ATING PULITIKA AT EKONOMIYA AT GAYUNDIN ANG USAPIN NG DISPOSITIONS OF FORCES.  MAHALAGANG SUPORTAHAN ANG KAPAYAPAAN AT SA USAPIN NG CIVIL WAR O INTERNAL CONFLICTS WITH CPP-NPA-NDF AT GRP AY MATIGIL ANG DIGMAANG ITO AT ANG KAPAYAPAAN AY UMIRAL SAVING LIVES.  SEE LINKS PARA SA MGA USAPIN SA PEACE TALKS REFORMATIONS https://peace.gov.ph/category/gallery/infographics/.   

ANG PEACE TALKS AY DAPAT UMIRAL AT DAPAT MALAMAN NG TAO ANG PINAUUSAPAN DITO AT NAWAY MAGTULUNGAN LAHAT NG PARTIKULAR NA MALAMAN ANG MGA DRAFTS NG PINAGUUSAPANG REPORMA DITO AS STATED LINKS.  SANA ANG ATING SIMBAHAN AY MAKATULONG DITO AT SANA MAPAULAKAN NG WEBSITE NG LAIKO ITO AT ANUMANG GAWAIN NG SIMBAHAN IN FACING THIS KIND OF SOCIAL ISSUES AND PROBLEMS.  ATING HINIHIKAYAT DIN ANG MGA BUSINESS COMMUNITY AT MGA MAY MGA NAGLALAKIHANG LUPAIN AT MAY MALALAKING YAMAN NA MAKIISA SA USAPING ITO SA PAGREREPORMA AT LAHAT NG TAO SAPAGKAT ANG LAHAT AY DAPAT MAKIALAM DITO AT CONCERN DAHIL ITO ANG ATING PAMUMUHAY IN PEACE AND MAGIGING PAMUMUHAY SA KINABUKASAN WITH LONG TIME PEACE SOLUTIONS.  NAWAY MAGABAYAN TAYO NI MOTHER MARY AT MAGKAISA DITO PARA SA KAPAYAPAAN AT HINDI SA DIGMAAN IPAGPILITAN ANG KAGUSTUHAN NG BAWAT ISANG PANIG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

Friday morning liturgy celebrated by Pope FrancisTHE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Spiritual Exercises: the beatitudes of thirst".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA BEATITUDES OF CHRIST O SINASABI SA BIBLE NA ANG MAPAPALAD OR BLESSED.  ANG ARAL NA ITO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY PAMUMUHAY NA KINAHAHARAP NG MARAMI AT SINABI NIYANG MAPALAD TAYO SA ARAL NA ITO.  READ VERSES MATTHEW 5:1-12.  ANG MGA TAONG NAKAKARANAS NG GANITONG PAMUMUHAY AY NAGING MAPALAD AT PINAGPALA NG DIYOS.  KUNG NAMUMUHAY TAYO NG GANITO AY MAGALAK TAYO DAHIL SA PINAGPAPALA TAYO NG DIYOS AT ANG DIYOS AY ANDIYAN PARA SA ATIN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT NAG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA NANANALIG NG KALIWANAGAN AT GABAY NI MOTHER MARY PARA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO MULA ROMA-VATICAN AT GAYUNDIN SA BUONG MUNDO. 

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA NG PATULOY SA GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO AT SA GABAY NA ITO NAWAY ANG MGA TAO AY PATULOY NA MAGING MATIBAY SA PANANALIG SA DIYOS AT HARAPIN MAN NINUMAN ANG PAMUMUHAY NA SINASABI SA PAGPAPALANG NG DIYOS AY ANG PAGPAPALA NG DIYOS AY MAKAKASIGURONG ATING TATAMUHIN.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  "GOD OR WEALTH?" "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at kayamanan." "Ngunit pagsumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo." Matthew 6:24,33.  "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo! Mapalad kayongmga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin!" Luke 6:20.  "Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mg isda at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ang mga iyon, at ibinigay sa mga alagad. Ipinamahagi naman nila iyon sa mga tao. At may 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata." Matthew 15:32-39.  "Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo: napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos!" Matthew 19:23.  "Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid; hindi sila lumaban sa inyo."James 5:1:6.  "Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring takalang gagamitin ng Diyos sa inyo."Luke 6:37-42.  "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagka't ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, at mamigay kayo sa mga dukha! Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma, at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagka't doo'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga." Luke 12:32-33.  "Ikakarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos. at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak at damo."James 1:9-10.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA DIYOS O KAYAMANAN ANG ATING PIPILIN.  SINASABI NG DIYOS MULA KAY PANGINOONG KRISTO HESUS NA HINDI NATIN MAPAPAGSABAY ANG ANG DALAWANG ITO NA PAGLINGKURAN NA HIGIT ANG KAYAMANAN KESA DIYOS.  ANG KALOOBAN NG DIYOS AY MAGPAILALIM TAYO SA KANYANG KAPAMAHALAAN AT PAGHAHARI AT IBIBIGAY NIYA ANG MABUTING PAMUMUHAY SA ATIN O PANGANGAILANGAN NATIN.  MAPALAD ANG MGA TAONG NANANALIG SA DIYOS LALO NA KUNG SIYA NA LAMANG ANG INAASAHAN AT IBIBIGAY NIYA ANG KAILANGAN NATIN.  NANG MGA PANAHON NI PANGINOONG KRISTO HESUS SA PRAKTIKAL NA PAGKASUGO SA KANYA AY GUMAWA SIYA NG KABABALAGHAN SA MGA NANANALIG SA KANYA NA BIGYAN NIYA ITO NG MAKAKAIN SA ISANG PAGPUPULONG.  IPINAPAKITA DITO NA HINDI NIYA PINABABAYAAN ANG MGA NANANALIG SA KANYA.   SINASABI NG DIYOS NA TAYONG LAHAT AY SUMUNOD SA KANYA AT IWAN AT IPAGBILI ANG MGA ARI ARIAN AT SUMUNOD SA KANYA, ITO AY ISANG PAGTULONG SA KAPWA BASICALLY NA DAPAT TAYO AY MAGBAHAGI SA KAPWA AT SA PANGKALAHATAN SA SINABI NIYANG ITO KUNG TAYONG LAHAT AY SUSUNOD SA KANYA ANG MAGIGING RESULTA NITO NA MANANALIG TAYONG LAHAT SA DIYOS AT ATING IBABAHAGI ANG LAHAT NG YAMAN SA MUNDO NG PATAS SA PANGANGAILANGAN NG BAWAT ISA.  HINDI LAMANG YAN DAHIL SINASABI NG DIYOS NA MATUTUWA ANG LAHAT NA ITATAAS NIYA ANG DUKHA AT IBABA ANG MAYAYAMAN O SA PAGSUNOD NATING LAHAT AY PANTAY PANTAY TAYONG MABUBUHAY.  IBIG NG DIYOS NA TAYO AY MAGKAISA AT ANG ESPIRITWAL ANG ATING PAGTUUNAN AT ITO RIN AY MALAKING GABAY UPANG ANG KAYAMANAN NG MUNDO AY ATING IBAHAGI NG PATAS SA LAHAT,

UNAWAIN MABUTI ANG ARAL NA ITO NG PAGBIBILI NG ARI ARIAN SA PAGSUNOD SA DIYOS NA ITO AY PAGSHARE SA KAPWA AT HIGIT NA PAGSUMAKITAN ANG DIYOS KESA MATERYAL NA BAGAY.  IN GENERAL NA KUNG LAHAT AY SUSUNOD SA DIYOS AT MAGTUTULUNGAN AT IIWAN ANG ARI ARIAN AT IBABAHAGI SA LAHAT AY MAUUWI TAYO SA FAIR LIFE O MAMUMUHAY TAYONG PATAS AT NAGKAKAISA SA YAMAN NG MUNDO UNDER FAITH IN GOD.  TAYO AY MAGKAKAISA SA YAMAN NG MUNDO WITH FAITH IN GOD.  SINASABI NG DIYOS NA ANG MAYAMAN AY MAHIRAP MAKAPASOK SA KAHARIAN NG DIYOS DAHIL SA MAS GUGUSTUHIN NILANG ANG SALAPING IPINAGKATIWALA SA KANILA AY KANILANG SAMANTALAHIN SA HALIP NA SUMUNOD SA DIYOS AT ANG LAHAT AY MAMUHAY NG PATAS.  WALANG MAYAMAN NA IBIBIGAY ANG YAMAN NILA O PAPAYAG SA EQUAL LIFE AT FAITH IN GOD DAHIL SA MAS KANILANG PAGSUSUMAKITAN ANG DIYUSIN AY YAMAN AT KARANGYAAN AT KAPANGYARIHAN.  KALOOBAN NG DIYOS NA MAGKAROON NG PATAS NA BUHAY ANG LAHAT AT NANANALIG SA KANYA.

NAWAY MAGABAYAN NG BANAL NA SANTA MARIA ANG MUNDO AT ANG KALOOBAN NG DIYOS AY ISABUHAY NG LAHAT.  NAWAY ANG KANYANG GABAY AT PAGMIMILAGRO AY MAKAHIKAYAT AT MABUKLOD ANG MGA TAO SA BAWAT BANSA AT BUONG MUNDO SA KALOOBAN NG DIYOS PARTIKULAR SA MATERYAL NA USAPIN.  HINDI LAHAT NANINIWALA SA DIYOS AT BIBLE AT NANANALIG KUNG KAYAT ANG KASAKIMAN AT YAMAN AY HINDI PANTAY NA NAIIBAHAGI AT ANG SIMPLENG KARAPATANG PANTAO LAMANG AY HINDI MASUNOD NG LAHAT NG MGA BANSA PARA SA PANGANGAILANGAN NG BAWAT ISANG TAO. MANALIG MUNA BAGO ISIPIN NAG MATERYAL NA BAGAY SA USAPING ITO NG ISANG SUFFERINGS NG TAO KAPAG SILA AY NAKAKARANAS NG GUTOM AT PAGHIHIRAP.  PAG-ISIPAN AY MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS AT HINDI MAGKAROON NG ISANG MAKASARILING KAHARIAN AT YAMAN.  MATUTO TAYONG MAGPAKUMBABA AT HINDI ANG MAGING KAPANTAY NG DIYOS.  TAYONG LAHAT AY MAY KANYA KANYANG BLESSINGS NA KAKAYANAN AT PAGSIKAPAN ITO PARA SA PAGTUTULUNGAN SA BUHAY AT MAMUHAY ANG LAHAT NG MAGAAN MULA SA USAPING ITO NA MARAMING NAGSASUFFER NG KAHIRAPAN AT IBAT IBANG BAGAY.   GOD LIGHTS ALL.   

ANG MAYAMAN AT SI LAZARO LUKE 16: 19-31 / ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MGA ALIPING PINAGKATIWALAAN NG SALAPI MATTHEW 25:14-30 / PAGHATOL SA KAPWA LUKE 6:37-42 ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA IPINAGKATIWALANG YAMAN NA MAY NAGPASASA SA YAMAN SA HALIP NA MAKATULONG SA MGA DUKHA NA INIATANG SA KANILA ANG MGA PAGPAPAKAIN SA MGA ITO AT NAGPASASA SILA SA YAMAN SA HALIP NAMAN NA MAKATULONG SA IBA.  SA MGA YAMAN NA IBINIGAY AT KATIWALA AY MATUTONG MAMAHAGI UPANG SA GAYON MAGKAROON NG YAMAN SA LANGIT AT KALIGTASAN.  ANG PAGPAPASASA SA YAMAN NA HINDI MAN LAMANG MARUNONG TUMULONG SA KAPWA AY HINDI TINATANGGAP SA LANGIT.  SINASABI NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA ANG IBIG SUMUNOD SA KANYA AY IWAN ANG LAHAT MULA MATERYAL AT KUNG TAYONG LAHAT  AY SUSUNOD SA KANYA NA SINASABING PAGBIBILI NG ARI ARIAN SA PAGSUNOD SA DIYOS TAYONG LAHAT AY HAHANTONG SA EQUALITY AT PAGSHARE NG PATAS SA YAMAN NG MUNDO GAYUNMAN BAGO ITO TAYO AY NANANALIG AT NAGPAPAILALIM SA DIYOS.  SABI SA BIBLE AY IKAKATUWA NG MAYAMAN ANG IBABA SIYA AT ANG MAHIRAP NA ITAAS SIYA.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

0 comments:

Post a Comment